PGL Lasy Państwowe wytaczają procesy organizacjom pozarządowym występującym w obronie wycinanych drzewostanów

Rząd PiS jest w sporze przed TSUE z Komisją Europejską w sprawie braku dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Dotyczy to możliwości zaskarżania decyzji dot inwestycji  szkodliwych dla środowiska a także planów urządzani lasów, które stanowią podstawę do coraz liczniejszych wycinek wbrew prawu ochrony przyrody. Ministerstwo Środowiska nie zgadza się ze stanowiskiem KE i twierdzi, że obywatele polscy mają możliwość dochodzenia swych praw przed polskimi sądami.

Teraz już wiemy w jaki sposób!

Od pewnego czasu Lasy Państwowe, za publiczne pieniądze z wycinanych polskich lasów, prowadzą skoordynowaną akcję grożenia społecznikom, którzy kwestionują rabunkową politykę PGL LP, pozwami do sądu i żądaniem wysokich kar np za „naruszenie renomy i reputacji LP”. Tymczasem, zgodnie z art 74 ust 4 Konstytucji  władze publiczne winny wspierać działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska a art.54 ust.1 zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

W tej sprawie zabierałam głos na sejmowej komisji ochrony środowiska. W kwestii niekonstytucyjnych działań przeciw obywatelom Zwróciłam się też do Rzecznika Praw Obywatelskich, patrz http://gabrielalenartowicz.pl/komisja-srodowiska-monitoruje-dzialania-ministerstwa-dotyczace-gospodarki-lesnej/

Poniżej zaś moje wystąpienie w Sejmie w ramach tzw pytań w sprawach bieżących. W dzisiejszym wystąpieniu sejmowym na posiedzeniu poświęconemu zadawaniu  pytań w sprawach bieżących  Ministra Ochrony Środowiska zapytałam o procesy wytoczone organizacjom pozarządowym , które w różnych miejscach w kraju protestują przeciwko nieuzasadnionym  wycinkom lasów. Oto zapis video z sali plenarnej.


Opublikowano

w

,

przez