„Pamiętajmy o… rzekach” Konferencja „Okrągły stół na temat wody”

Na zaproszenie europosłanki Róży Thun z ramienia Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska wzięłam udział w konferencji „Okrągły stół na temat wody” zorganizowanej przez grupę Renew Europe. i Polska 2050 Szymona Hołowni.

Okazją do zwołania konferencji był obchodzony 22 marca Światowy Dzień Wody.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci, naukowcy, działacze organizacji społecznych i reprezentanci partii politycznych – wszyscy, którzy chcą wspólnie wypracować rekomendacje dotyczące ochrony rzek i wód na poziomie unijnym oraz krajowym.

Jest to jedna z wielu konferencji na ten temat, w których brałam udział wskazujących na katastrofalny stan prawa wodnego funkcjonujące obecnie w Polsce

Jego skutkiem jest między innymi katastrofa jak wydarzyła się latem na Odrze.

O tym i konieczności zmiany tego prawa w oparciu o zintensyfikowanie działań podnoszących świadomość społeczną co do wagi tematu

W Parlamencie Europejskim właśnie trwają prace nad zmianą przepisów trzech wodnych dyrektyw.

W tej sprawie zabrałam głos w dyskusji . Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia.

Przytoczę najważniejsze tezy ekspertów zawarte w ich wystapieniach

Prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwrócił uwagę na związek klimatu oraz gwałtownych opadów. “W wielu miejscach na świecie opady będą narastać, czynić różne zniszczenia, zwiększenie globalnej temperatury będzie powodować susze. Taką rzeczywistość mamy w Polsce – centralna Polska wysycha na potęgę, a przy rzekach położonych wyżej zmiana klimatu może się objawić tym, że pojawią się takie ilości wody, że wystąpią podtopienia i powodzie” – mówił prof. Bogdan Chojnicki.

Prof. Wiktor Kotowski, przedstawiciel Centrum Ochrony Mokradeł zwrócił uwagę na zmniejszenie powierzchni mokradeł. “W Polsce kiedyś mokradła stanowiły 18% powierzchni, a teraz mamy niecałe 1,5%. To pokazuje skalę zmiany w krajobrazie. Każda okolica, wieś, miasteczko miała swoje mokradła lądowe. Osuszaliśmy te tereny, aby je przekształcić w obszary rolnicze. Rolnictwo będzie się przemieszczać z południa Europy na północ”- mówił prof. Wiktor Kotowski.

Dr Przemysław Nawrocki z WWF Polska mówił o specyficznej sytuacji rzek w Polsce. “Jeżeli chodzi o polskie rzeki i polski kontekst to mamy unikalną sytuację na skalę Unii Europejskiej, bo mamy z jednej strony rzeki poregulowane, pod presją zanieczyszczeń, ale jednocześnie zachowaliśmy rzeki o wyjątkowej jakości, których nie ma w pozostałych krajach europejskich. Środkowa Wisła może być porównywalna ze środkową Loarą. Biebrza chroniona jako Park Narodowy czy Narew – takich rzecz nie ma w Zachodniej Europie” – mówił dr Przemysław Nawrocki.

Justyna Choroś, przedstawicielka Koalicji “Ratujmy Rzeki” stwierdziła, że katastrofa ekologiczna na Odrze była do przewidzenia. “To nie jest tak, że tego się nie spodziewaliśmy i to jest najgorsza dla nas lekcja, że pomimo tego nie udało się tej katastrofy powstrzymać. Powinniśmy patrzeć na wodę jako dziedzictwo, a nie jako towar, przeszkadza nam to, że woda “znajduje się” w Ministerstwie Infrastruktury. Czy to jest właściwa optyka, gdy mówimy o zasobie, który jest kluczowy dla nas wszystkich? Ta optyka każe nam zmieniać, budować, betonować, a bardzo często po prostu powinno się zostawić te rzeki i pozwolić płynąć” – mówiła Justyna Choroś.

Poniżej zapis całej tej części konferencji:Opublikowano

w

przez

Tagi: