„Odchudzanie”? rządu kosztuje nas coraz więcej.

Oto moje wystąpienie w ramach pytań do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W czasie debaty przedstawiono najnowsze uregulowania dotyczące przydziału zakresu  kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych ministerstw . Ocena tych zmian sprowadza się do stwierdzenia, iż to mieszanie w rządowym kotle  niczego nie usprawnia a utrzymanie tej administracji  kosztuje podatników coraz więcej.

 

Jako uzupełnienie mojej wypowiedzi dobrze zabrzmi komentarz portalu onet.pl w sprawie 100 % podwyżek dla rządu. Czytaj po kliknięciu w skan fragmentu publikacji.

podwyżki dla rządu


Opublikowano

w

,

przez