W obronie Puszczy Białowieskiej – razem z NGO-sami, naukowcami i politykami

Od początku wzmożenia działań leśników i ministerstwa środowiska rządu PiS  związanych z tzw. „wycinką sanitarną”, a teraz „wycinką dla bezpieczeństwa” na całym obszarze Puszczy Białowieskiej staram się w ramach swoich kompetencji jako poseł i członek Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska podejmować wszelkie możliwe działania na rzecz wsparcia przeciwników wycinki i zwolenników rozszerzenia ochrony Puszczy jako światowego zabytku natury, jedynego takiego obszaru pierwotnej przyrody. Oto kronika tej aktywności koncentrującej się na spotkaniach z gronem naukowców – przyrodników, ludźmi zgrupowanymi wokół Obozu w Puszczy, politykami – kolegami parlamentarzystami oraz społecznością gmin puszczańskich w celu stworzenia na bazie aktualnego prawa i nowych uregulowań tzw. spec – ustawy  dla Puszczy.  To jest moja misja w tym zakresie. Oczywiście wspieram i uczestniczę w protestach, marszach, manifestacjach i eventach w obronie Puszczy – tak by być blisko serca wydarzeń i trzymać rękę na pulsie.

23-lipca-projekt-w-obronie

Złożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt uchwały w sprawie obrony Puszczy Białowieskiej. „Ta uchwała to protest parlamentarzystów z inicjatywy Platformy Obywatelskiej wobec bezprawnych, w myśl prawa międzynarodowego i krajowego, działań pod auspicjami Jana Szyszko w Puszczy Białowieskiej, ale jednocześnie apel do premier Beaty Szydło, by zastopowała te działania”

 

1lipca-2017-rada-krajowa

W ramach wystąpień w czasie odbywającej się 1 lipca 2017 Rady Krajowej Platformy, podczas których Przewodniczący Schetyna oraz inni mówcy przedstawili skondensowany jak w soczewce obraz rządów PiS – szkodliwy dla Kraju i jego Obywateli, przedstawiłam katastrofalną działalność Lasów Państwowych działających pod patronatem Ministra Szyszki na terenie Obiektu Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO jakim jest Puszcza Białowieska, zapowiadając jednocześnie konsekwentne , wsparte szeroką debatą społeczną, działania legislacyjne dla stworzenia nowej, odpornej na polityczne zamachy ustawy dla obiektów przyrodniczych, w tym osobnej ustawy dla Puszczy.

widok-sali

 przemowinie1

1lipca-2017-rada-krajowa

2 lipca 2017 r. w  Krakowie rozpoczęła się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po raz pierwszy odbyła się ona w Polsce. Członkowie Komitetu w ciągu kilkunastu dni podjęli ponad 200 decyzji dotyczących światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zgodnie z przygotowaną wcześniej rekomendacją decyzji podejmowanych na sesji Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO miał wezwać do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszych drzewostanach i podjąć decyzję o ponownym wysłaniu do Białowieży ekspertów. 4 lipca około tysiąca osób zebrało się przed Centrum Kongresowym ICE, w którym odbywał się szczyt UNESCO. Wśród protestujących byli przedstawiciele organizacji ekologicznych, naukowcy, artyści i politycy.  Apelowali do delegatów, by Komitet UNESCO podjął wszelkie możliwe kroki, by ocalić Puszczę Białowieską przed wyrębem, który dotyka coraz większych połaci tego wyjątkowego lasu.

20543574_1859588634280628_2988861217577167491_o0o

„Cała Puszcza parkiem narodowym”, „Nasza Puszcza jest światowa”, „Zniszczona Puszcza to zburzony Wawel” – to tylko niektóre banery przygotowane przez uczestników wydarzenia. Miłośników przyrody przywitali przedstawiciele organizacji zrzeszonych w koalicji Kocham Puszczę, którzy jako obserwatorzy brali udział w szczycie UNESCO.

xd0ktkqturbxy9jnzkxy2flodawmtlinjrmyti4m2q2mjg4ntkxmdq1yi5qcgvnkpudaadngkdnddqtbc0dfm0bva  19702701_1842170549143206_4743285264334464750_o

O znaczeniu Puszczy jako ostatniego naturalnego nizinnego lasu w Europie i pilnej potrzebie jego ochrony ze sceny mówili naukowcy zajmujący się ochroną przyrody. Z terenu Puszczy do Krakowa przyjechali także ci lokalni mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się wycinkom. „UNESCO! Stop logging and save Białowieża” – w imieniu zebranych, do delegatów apelował Adam Wajrak.

oj8ktkqturbxy8yngvkowjhzdu0yjczntc4mwizn2ewmjkym2yxmgzkzc5qcgvnkpuczqpaamldlqiazqpawsm

Dla Puszczy i jej miłośników wystąpił Grzegorz Turnau. Niestety, pomimo wielkiego zaangażowania, zdołał wykonać tylko dwa utwory. Artystę w skandaliczny sposób zagłuszyli pracownicy Lasów Państwowych, którzy zostali masowo przewiezieni do Krakowa, by zamanifestować poparcie dla ministra Szyszki.

Platforma Obywatelska Małopolska i ja też tam byliśmy! Jako członek sejmowej Komisji Środowiska i Członek Gabinetu Cieni powiedziałam mediom: „Rozpoczynamy pracę nad ustawowym, skutecznym chronieniem parków narodowych, nie tylko Puszczy Białowieskiej. W tej chwili ta ochrona – prawna i faktyczna – nie jest skuteczna i podlega koniunkturze politycznej. O granicach parku decyduje Rada Ministrów. Chcemy przygotować wspólnie z organizacjami pozarządowymi, naukowcami, leśnikami i samorządami regulację ustawową w tej sprawie – oznaczania granic parków. Te samorządy, na terenie których są obszary chronione przyrodnicze dostawałyby dodatkową rekompensatę obciążeń z tego tytułu „

https://www.facebook.com/malopolska.platforma/videos/1257429554356375/

Dnia 5 lipca 2017 do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części Puszczy Białowieskiej wezwał polskie władze Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO . Polska i Białoruś mają także przyjąć misję ekspertów i przygotować do grudnia 2018 r. raport o stanie zachowania puszczy.

19665412_1847810878791737_8489922466908489675_n   19221651_1554569774614002_845678064509020656_o

 Takie są decyzje podjęte na 41. sesji Komitetu w Krakowie. Ma powstać raport o puszczy. Ostatecznie wydłużono  czas, który Polska ma przygotowanie raportu o puszczy – ma on powstać do grudnia 2018, a nie do lutego przyszłego roku. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO powtórzył swój wniosek, aby Polska utrzymała „ciągłość i integralność chronionego starodrzewu w Puszczy Białowieskiej” i wezwał do „natychmiastowego zaprzestania wycinki i pozyskiwania drewna w starej części lasu”.Komitet chce także, by Polska i Białoruś przyjęły kolejną misję ekspertów UNESCO z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) i Centrum Światowego Dziedzictwa. Poprzednie trzy misje odwiedzały Puszczę w 2004, 2008, a ostatnia w czerwcu 2016 r. Dyskusja o ewentualnym wpisie puszczy na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu ma się odbyć na sesji w 2019 r./>

11-lipca-po-w-puszczy

To kolejne działanie wpisujące się w moją aktywność na rzecz obrony Puszczy. Z mojej inicjatywy, we współpracy z posłami z Podlasia Przewodniczący PO  zarządził odbycie kolejnego posiedzenia Gabinetu Cieni w Białowieży, posiedzenia poświęconego wizji lokalnej w miejscach , gdzie dokonuje się wycinki. Odbyliśmy długi spacer z wielkim smutkiem oglądając ogołocone z drzew miejsca wyrębu.

19956848_1943582205925126_1099267585593409215_o   19884195_1943595919257088_1736956072160427882_n

20170617_121011   19884460_1943581959258484_7798735487957979136_n

Wyjazd na Podlasie poświęciliśmy także na  spotkanie z Samorządowcami i mieszkańcami gmin, na których terenie położone są Nadleśnictwa gospodarujące w Puszczy (Browsk, Białowieża i Hajnówka) Są to gminy, których mieszkańcy „żyją z  puszczy”, a każde działanie (także polityczne) na organizmie puszczańskim odciska się wyraźnie na gospodarce i statusie ekonomiczno – społecznym ich obywateli. Np. wprowadzenie do Puszczy firm dysponujących takimi maszynami jak harvestery spowodowało ustanie działalności miejscowych firm pilarzy i drwali, a ograniczenie poruszania się po miejscowych lasach wydany przez Lasy Państwowe  – spadek ruchu turystycznego.

19956138_1943534922596521_215955475486036135_o

20170617_115534   19956290_1850339575205534_1153498270525339615_o

Posiedzenie Gabinetu zwieńczyło  kolejne  tego dnia spotkanie z organizacjami ekologicznymi protestującymi przeciw wycince oraz naukowcami. Spotkanie  zamknęła konferencja prasowa, którą w całości przytaczam poniżej .  Przewodniczący Grzegorz Schetyna powiedział tam m.in:” Nie akceptujemy takiej polityki rządu PiS i ministerstwa środowiska w której wszystko jest przeliczane pieniądze. Przygotujemy projekt specustawy dotyczącej Puszczy Białowieskiej,która zapewni ochronę i zabezpieczy interes mieszkańców”. Ja dodałam: Rozwiązanie przez nas proponowane będzie ustawą, a nie rozporządzeniem. To zapewni lepszą ochronę temu zabytkowi przyrody .

19942713_1850339781872180_5764763145337325348_o   19989504_1850288195210672_6590720682495688140_n

https://www.facebook.com/PlatformaObywatelska/videos/10154985989913740/?fref=mentions

 

UNESCO sobie, ekolodzy i  naukowcy sobie, większość społeczeństwa sobie a Minister i Lasy Państwowe robią co chcą! O tym co dalej w wywiadzie , którego udzieliłam Dziennikowi Zachodniemu.

bis-artykul-bis

bis-artykul-bis

 

13-lipca-ets-bis

 

19990198_1851159715123520_906671716098390491_n   20045710_1851123378460487_3235082639026392234_o

Wraz z senator Jadwigą Rotnicką powiadomiłyśmy o tym smutnym fakcie, że to Komisja Europejska musi bronić naszej Puszczy przed naszym rządem!

2-4-sierpnia

Wielokrotnie pytano mnie (zarówno  dziennikarze jak i osoby prywatne) co może zrobić poseł czy partia opozycyjna w sytuacji, gdy władza czy jej przedstawiciele ewidentnie działają wbrew interesowi publicznemu mając w nosie opinię publiczną jak i prawo międzynarodowe czy europejskie? W ramach naszych uprawnień jako posłów RP podjęliśmy więc następujące działania:

  • Jako  Platforma Obywatelska zapowiedzieliśmy powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie niszczenia Puszczy Białowieskiej oraz polityki rządu PiS wobec środowiska. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej poinformował również podczas konferencji prasowej, że jego partia złoży zawiadomienie w sprawie popełnienia przestępstwa przez ministra środowiska Jana Szyszkę za nielegalną wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej.

 

  • Zawiadomiliśmy Prokuratora Generalnego RP o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przez Ministra Środowiska Jana Szyszko w sprawie Puszczy Białowieskiej! Oto tekst zawiadomienia skierowanego do Prokuratora Generalnego RP o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra w zakresie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków:

zawiadomienie-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstwa-przez-ministra-szyszke

  • Wezwaliśmy w ramach interwencji poselskiej Nadleśniczych: Białowieży, Hajnówki i Browska do zaprzestania bezprawnej wycinki Puszczy Białowieskiej i zastosowaniu się do postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości!

 

20525932_1859982310907927_3110356930510307113_n   20620764_1860329037539921_7221033800881182734_n

Poniżej oryginał jednego z wezwań do Nadleśniczych oraz w pdf zapis zawiadomienia do Prokuratora Generalnego RP.

ccf20170803-skirko-1

ccf20170803-skirko-2

ccf20170803-skirkoccf20170803-prokuratura

ccf20170803-skirko

8-10-sierpnia

Przyjechałam na Podlasie na zaproszenie szefa białostockiej Platformy – Roberta Tyszkiewicza aby spotkać się z mieszkańcami terenów wokół Białowieży, zarówno tymi , którzy tu żyją i pracują (z puszczy i dla puszczy) jak i tymi którzy w ich imieniu terenami  tych gmin zarządzają, aby z ramienia Gabinetu Cieni PO jak i własnym jako szefa gabinetu środowiska wysłuchać  ich  narracji jak i przedstawić poglądy opozycji na sprawę wycinki oraz pomysły na rozwiązanie problemów, które mogłyby pogodzić żądania ekologów , potrzeby lokalnej ludności i interesy państwa. Temu miał służyć planowany meeting w ramach Klubu Obywatelskiego.

20664738_1861860514053440_6398877215657447295_n

Najpierw odwiedziłam Ekologów w ich „Obozie dla Puszczy” w Teremiskach  (zdjęcia z Obozu autorstwa Jakuba Szafrańskiego) . Tego dnia odbyła się także w Sądzie Rejonowym w Hajnówce pierwsza rozprawa przeciwko grupie działaczy blokujących wycinkę w Czerlonce. Rozmawiałam tam z prezesem Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot – Radosławem Ślusarczykiem, jedną z 7 osób, która zasiadły na ławie oskarżonych w sprawie wydarzeń  z 8 czerwca.Wtedy obrońcy przyrody nie dopuszczali do wycinki Puszczy Białowieskiej przez harwestery. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Radosław Ślusarczyk zeznał przed sądem, że pomimo podjęcia różnorodnych działań prawnych na poziomie krajowym, a także europejskim, poparcia ogromnej rzeszy naukowców, konieczne było niedopuszczenie do wycinki Puszczy Białowieskiej W kontekście decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który nakazał wstrzymanie wycinki, niedopuszczenie do wycinki stało się koniecznością, aby zachować walory przyrodnicze Puszczy. Podkreślał, że działał dla dobra przyrody i w imię przestrzegania prawa ochrony przyrody, które w Puszczy Białowieskiej jest ewidentnie łamane!

z21990852vmalowanie-transparentow-natalia-sawka-druga-z-pra   images

20626700_1861807164058775_4980843532138486259_o

20663989_1861807004058791_4072740969875421268_n   20638216_1861807094058782_7266460048553868497_n

Kolejny dzień, to konferencja prasowa w Białymstoku, którą zorganizował nasz gospodarz w siedzibie partii. Przedstawiliśmy zgromadzonym mediom projekt spec-ustawy dla Puszczy. W ogólnym zarysie o co chodzi w tym dokumencie – poniżej:

https://www.facebook.com/roberttyszkiewicz/videos/1917045881954400/

20689766_1862357294003762_3441642595011996834_o

informacja-dla-prasy-bialystok-sformatowana-11

informacja-dla-prasy-bialystok-sformatowana-11

Po konferencji – odrobina wytchnienia – podziwiałam Pałac Branickich – zabytkowy pałac w Białymstoku, jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w stylu późnobarokowym określany mianem „Wersalu Podlasia”, „Wersalem Północy”, a także „Polskim Wersalem” Pałac został zniszczony w 1944 r., odbudowany w latach 1946–1960. Od końca II wojny światowej mieściła się w nim Akademia Medyczna, obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

20170810_135057

Po południu nader pouczająca i żywa rozmowa w ramach Klubu Obywatelskiego w Hajnówce.  Wnioski: Przedsiębiorstwo  Lasy Państwowe to państwo w państwie i nie tylko w powiecie hajnowskim. Jego wielki wpływ  na własne interesy w tym regionie  dokonuje się  poprzez  obecność osób pełniących wysokie funkcje w tej instytucji w lokalnych organach samorzadowych. Nie zawsze jest to zgodne z interesami mieszkańców. Relacja :

20170810_170821bis   20170810_170853

20170810_171728bis

 

13-sierpnia-marsz-lokalsow

To ważne , aby głos mieszkańców okolic puszczańskich dotarł do opinii publicznej. To nie jest tak jak twierdzi Minister Szyszko i i jego poplecznicy, że lokalsi popierają wycinkę. Nie wszyscy jak się okazuje. W marszu (spacerze po Puszczy) wzięło udział ok. 800 osób. Byli tam także  posłowie PO  – prywatnie!

20729733_1627398573997788_7290877939850258170_n   20770178_1960457137570966_8020712723138483830_n

20729579_1627398043997841_2914914755751765537_n   20767716_1627398793997766_1412817695011067782_n


Opublikowano

w

,

przez