Na Śląsku umiera najwięcej osób na COVID 19. Smog sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa i zwiększa umieralność!
Generalnie koncentracja wysokiej wartości tego zjawiska dotyczy południowo-zachodnich i południowych powiatów województwa śląskiego tj. rybnickiego, wodzisławskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Rybnika i Żor. Tworzą one jeden zwarty przestrzennie obszar.” – O tym czytamy w ogłoszonym właśnie raporcie „SARS-CoV2 w przestrzeni województwa śląskiego” Opracowali go naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.
Smog wzmaga zachorowalność na COVID 19 – wniosek do którego doszli autorzy Raportu pokrywa się z obserwacjami naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Premier Mateusz Morawiecki w ślad za obietnicami Beaty Szydło walki ze smogiem już w czasie swojego pierwszego expose zapowiedział epokowy program walki o czyste powietrze wart ponad 100 mld. Tymczasem nadal nie został uregulowany podstawowego problemu dot poprawy jakości powietrza tj zapewnienia środków finansowych i podstaw prawnych ich zabezpieczenia w budżecie państwa oraz systemowych rozwiązań skutecznego wdrażania likwidacji smogu w Polsce.
Program Priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze” nie jest bowiem źródłem prawa powszechnie obowiązującego – co jest ważne dla wieloletniego planowania działań w kontekście konieczności osiągnięcia celów.
Wsparcie ze środków Programu Czyste Powietrze ma wynosić łącznie 103 mld zł w ciągu 10 lat, w tym 63 mld zł dotacji – czyli ok. 6 mld zł dotacji rocznie. Natomiast według ministerstwa klimatu jak dotąd (w ciągu dwóch lat) podpisano umowy o dofinansowanie opiewające na kwotę ok. 2 mld 200 mln zł, a wypłacono w analogicznym okresie ok. 800 mln zł. W konsekwencji w dotychczasowym tempie umowy będziemy zawierać przez 57 lat, a środki wypłacać przez 157 lat.
Kolejnym elementem zapowiedzianej walki ze smogiem ma być funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego „Programu Stop Smog”, na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. W praktyce w latach 2019-22 wydane będzie tylko 48 mln zł, a przewidziany budżet to 1,2 mld zł.
Warto też przypomnieć o tym, że nie znamy ubytków w budżetach samorządów wynikających z ulgi termomodernizacyjnej, a jest to de facto wkład budżetów gmin w walce ze smogiem.
Oto główne tezy mojego wystąpienia na dzisiejszej konferencji prasowej w Katowicach dotyczącej tego co PiS obiecał zrobić dla Śląska i co pozostało w sterze obietnic. Zapis wideo wypowiedzi – poniżej.

 

Tutaj zapis całej konferencji:
http://gabrielalenartowicz.pl/wp-content/uploads/2020/11/10000000_3585793988146294_8237484562670188614_ns.mp4

 

Posłowie Klubu Koalicja Obywatelska przygotowali „Czarną księgę 5-ciu  lat rządów PiS” wskazując zaniedbania, niedotrzymane obietnice i zaniechania oraz złamanie zasad w wielu dziedzinach  PiS zmarnował szansę na realną poprawę funkcjonowania państwa. W wielu dziedzinach po 5 latach rządów PiS sytuacja jest gorsza, niż była w 2015 roku. Tak jest z inwestycjami, ze służbą zdrowia, stanem praworządności w Polsce, czy z edukacją. Więcej po kliknięciu w kartę tytułową opracowania.

 

125951844_880870829405326_8937530526516954223_o