Poniżej relacje  z obchodów Święta Niepodległości w Raciborzu – wg. portalu raciborz.com,  filmowa – Raciborskiej Telewizji Kablowej i fotograficzna – portalu „naszraciborz.pl i nowiny.pl

Miejskie obchody upamiętniające wydarzenie tradycyjnie rozpoczęto Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. „98 rocznica niepodległości przypadła w 1050-lecie Chrztu Polski. – Chciejmy dziś w naszych sercach odpowiedzieć na pytanie, czy i ja kocham ojczyznę, miejsce, w którym realizuję swoją pielgrzymkę”– nawoływał ksiądz proboszcz Ginter Kurowski.  Proboszcz farnego kościoła przytoczył zebranym wiersz Marii Konopnickiej, która nawiązywała do fundamentalnych prawd związanych z ojczyzną:

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja – to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski…

 

„Każdy człowiek pragnie żyć w pokoju i dobrobycie. W spokoju, które może dać mu ojczyzna, która powinna być dla nas jak Matka. Dziś prosimy Boga abyśmy dla naszej ojczyzny pracowali, jej się oddawali. Dla Polski, która od 1050 lat jest Polską chrześcijańską, czego nie wolno nam z pamięci wykreślić. Chcemy modlić się za sprawujących władzę na różnych szczeblach i prosić dla nich o ducha roztropności, mądrości i uczciwości – dodaje. Zaś dla nas wszystkich Polaków prośmy o łaskę umiłowania ojczyzny abyśmy nie zapomnieli o najwyższych dobrach narodu.”

W homilii, którą wygłosił ksiądz Zygmunt Nagel, nie zabrakło wątków patriotycznych. – Niepodległa Polska znaczy tyle, co Polska suwerenna, Polska żywa, wolna – zaznaczył.

Podczas świeckiej części uroczystości przedstawiciele władz, instytucji i szkół złożyli kwiaty pod pomnikami Arcybiskupa Józefa Gawliny i Matki Polki. Z okazji święta przemawiał dyrektor Gimnazjum nr 5 Dariusz Malinowski. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie gimnazjów w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Uroczystości zwieńczyła salwa honorowa oddana przez kompanię honorową Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

www-obchody