O sytuacji Szpitala Jednoimiennego w Raciborzu w Sejmie RP

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu RP w  pytaniach w sprawach bieżących interweniowałam w sprawie dramatycznej sytuacji szpitali jednoimiennych w tym głównie szpitala w Raciborzu. W tej kwestii również zadali pytania posłowie  Koalicji Obywatelskiej Ewa Kołodziej, Rajmund Miller i Marta Wcisło. Zapis mojej wypowiedzi i  odpowiedź Ministerstwa Zdrowia – poniżej.

 

 Ale już w dniu 14 lipca br. odbyło  się posiedzenie Komisji Zdrowia dotyczące sytuacji szpitali jednoimiennych w całym kraju. Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Tomasza Latosa (PiS), przewodniczącego Komisji, i posła Bolesława Piechy (PiS), zastępcy przewodniczącego
Komisji, wysłuchała:
– „Informacji ministra zdrowia,Łukasza Szumowskiego, w sprawie aktualnego stanu szpitali jednoimiennych zakaźnych oraz stanu ich przygotowania na ewentualną drugą falę zakażeń SARS-CoV-2”. W posiedzeniu udział wzięli: Waldemar Kraska sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz ze współpracownikiem, Bernard Waśko zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zofia Małas prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Alina Niewiadomska prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Wojciech Idaszak radca prawny w Zespole Radców Prawnych.
Głos zabrali:
 • Poseł Paulina Hennig-Kloska /KO/
 • Poseł Marek Sowa (KO) – spoza składu Komisji
 • Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska
 • Przewodniczący poseł Tomasz Latos /PiS/
 • Poseł Rajmund Miller /KO/
 • Przewodniczący poseł Bolesław Piecha /PiS/
 • Poseł Monika Rosa /KO/
 • Poseł Marek Rutka /Lewica/
 • Poseł Krystyna Skowrońska /KO/
 • Poseł Jan Szopiński /Lewica/
 • Zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Bernard Waśko
 • Poseł Marcelina Zawisza /Lewica/

Oto zapis protokolarny przebiegu Komisji Zapis posiedzenia 22 Komisji Zdrowia Sejmu RP   oraz zapis video:

 

 


Opublikowano

w

,

przez