O katastrofalnej sytuacji producentów drobiu na Komisji Rolnictwa

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, gdzie rozpatrywano informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o formach pomocy udzielonej producentom rolnym, w związku trudną sytuacją wywołaną epidemią COVID–19 zadałam pytanie dotyczące problemów producentów drobiu, także tych rolników z naszego regionu. Oto zapis audio mojego wystąpienia.

 

Tematami jakimi zajmowaliśmy się na  posiedzeniu Komisji były następujące sprawy:

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych wydatkach na pomoc rolnikom, zgodnie z projektem rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego PROW na lata 2014-2020.
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat Komisji nr 1 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia rolników na poszczególnych rynkach rolnych.

Pełna relacja z komisji dla zainteresowanych pod tym linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#22F7AC9BE24CEF8BC125865B004F89A3


Opublikowano

w

, ,

przez