W Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się debata 800 samorządowców z całego kraju, którzy omawiali 21 tez samorządowych. Na ich podstawie mają powstać projekty ustaw. Jak zadeklarowano, ruch wesprze w kampanii parlamentarnej Koalicję Europejską

Według zapowiedzi, projekty ustaw zostaną złożone pod obrady przyszłego parlamentu.

W deklaracji chodzi przede wszystkim o decentralizację państwa, bo jak czytamy w preambule tego dokumentu, obecnie rola wspólnot lokalnych jest ograniczana. Głównym postulatem jest wzmocnienie samorządów i nadanie im pełnej samodzielności.

Kolejnymi pomysłami są przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową, likwidacja urzędu wojewody, zniesienie ograniczenia kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów, bo obecnie mogą pełnić tę funkcję przez 2 kadencje. Więcej na:

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24863807,obchody-4-czerwca-samorzadowcy-z-calej-polski-biora-sprawy.html

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-21-tez-samorzadowcow-w-jesiennych-wyborach-wespra-koalicje-e,nId,3027027

Polsat news 05.06.2019

O tych sprawach rozmawiałam dziś w Polsat News w programie „Punkt widzenia” Grzegorza Jankowskiego. Oto zapis tego fragmentu programu:

Oto 21 postulatów – dokument podpisany w Gdańsku.

21 tez samorzadowych