Podczas posiedzenia połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej gdzie debatowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma długą historię i spotkał się z negatywnymi ocenami głównie tych , którzy to prawo będą realizować w praktyce to jest polskich samorządowców. Poniżej przytaczam wspólne stanowisko organizacji gmin ws. projektu nowelizacji powyższej ustawy.  Moja wypowiedź na posiedzeniu Komisji  oparta o własne doświadczenia, opinie ekspertów i samorządowców zmierzała do tego by ta pełna kontrowersyjnych zapisów i sprzeczności nowelizacja została wycofana zamiast wprowadzania kolejnych poprawek i autopoprawek. Zaproponowałam by od nowa ministerstwo w porozumieniu z wszystkimi interesariuszami rozpoczęło pracę nad wspólnym projektem systemowej ustawy odpadowej. Rezultatem takiego stanowiska, które przedstawiłam w imieniu Klubu Poselskiego Koalicji Obywatelskiej jest czasowe zawieszenie procedowania nad dotychczasowym projektem nowelizacji.

Poniżej moje wystąpienie, stanowisko samorządów i  video całości posiedzenia.

 

Stanowisko organizacji gmin ws. projektu nowelizacji ucpg – wspólne.docx-1

Stanowisko organizacji gmin ws. projektu nowelizacji ucpg - wspólne.bis