Europa traci bioróżnorodność, a wraz z nią – funkcje ekosystemów, a także korzyści, jakie uzyskujemy w związku z samym faktem istnienia przyrody. Bioróżnorodność to coś więcej, niż różnorodność form życia. To również różnorodność skomplikowanych oddziaływań w ramach różnych gatunków oraz pomiędzy nimi a całymi ekosystemami. Naukowcy zwracają uwagę na ochronę bioróżnorodności i presję człowieka na ekosystemy. Szeroko rozumiana bioróżnorodność oznacza wymierne korzyści związane m.in. z możliwością produkcji pokarmu, zapewnieniem czystego powietrza i wody, zdrowia, bezpieczeństwa czy rozrywki. Dbając o bioróżnorodność, zyskujemy pewność, że ekosystemy będą właściwie funkcjonowały i oferowały usługi ekosystemowe, niezbędne dla ludzi. Z tego powodu 20 maja 2020 roku  Komisja Europejska przyjęła  nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Te dwie strategie wzajemnie się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz zrównoważonej konkurencyjności w przyszłości.  Całość komunikatu Komisji  w linku pod obrazem fragmentu komunikatu.

Bez nazwy-2

Wzmocnienie_odporno_ci_Europy__powstrzymanie_utraty_bior__norodno_ci_oraz_budowa_zdrowego

_i_zr_wnowa_onego_systemu__ywno_ciowego-1 

99083054_2987190061363492_3093658612527005696_o