Reprezentując Subregion Zachodni Województwa Śląskiego zamieszkiwany przez znaczną część obywateli deklarujących przynależność do mniejszości niemieckiej, zabrałam głos w wysłuchaniu zorganizowanym przez klub Koalicji Obywatelskiej w sprawie zagrożeń jakie niesie przyjęcie poselskiej poprawki do projektu budżetu państwa na 2022 r., wspartej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,  zmniejszającej  o 40 mln wysokość dotacji rządowych na  nauczanie języka  ojczystego mniejszości.

Obcięcie subwencji oświatowej dotyczy nauczania wszystkich języków  mniejszości narodowych i regionalnych. Co oznacza dla dzieci, szkół, samorządów,i dla społeczności lokalnych? O konsekwencjach antyniemieckiej fobii rządzących mówili też, miedzy innymi, Kaszubi i Ukraińcy.

Tutaj  fragment relacji z debaty:

Stanowisko ws. subwencji oświatowej

Stanowisko ws. subwencji oświatowej-1

 

Image-1a kopia1

Na skutki fobii antyniemieckiej w PiS zwracałam uwagę na moim fanpage’u w dniu 20 grudnia 2021 r.  Pisałam o tym tak:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=350847506849350&set=a.213890747211694

Antyniemiecka fobia w PiS nabiera rozpędu.
👉🏻 Kiedy po wielu latach przyjaźni władz polskich z niemieckim rządem federalnym, polityczne stery w Berlinie przejął Olaf Scholz – PiS na nowo otwiera relacje między dwoma państwami.
❓ Jak to robi? W znanym sobie stylu…
➡️ Chodzi o zgłoszenie przez Janusza Kowalskiego poprawki poselskiej do projektu budżetu państwa na 2022 r., wspartej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zmierzającej do zmniejszenia o niemal 40 mln zł środków finansowych na część oświatową subwencji ogólnej, przysługującej z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach.
🖋 Poprawka ta godzi w obywateli polskich należących do mniejszości białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, słowackiej, romskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, żydowskiej i społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim. Jej przyjęcie przez parlament RP przy uchwalaniu budżetu na 2022 r. bardzo negatywnie wpłynie na realizację zadań szkół i placówek oświatowych, które mają m.in. na celu podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej obywateli polskich należących do mniejszości. Przyjęcie tej poprawki przez parlament RP oznaczać będzie zmianę w zakresie polityki mniejszościowej państwa, której skutki mogą być bardzo dalekosiężne, bo przecież właśnie systemowa edukacja stanowi najważniejszy element działań na rzecz podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej mniejszości.
🔴 PiS powołuje się na fakt braku nauczania języka polskiego w Niemczech, warto jednak posłuchać ekspertów. Otóż żaden z krajów związkowych nie ma podstawy prawnej umożliwiającej finansowanie polskiego języka ojczystego mniejszości, a mimo to Landy finansują takie zajęcia. W 2020 na niemieckie dotacje oświatowe dla Polaków, tamtejsze władze wydały 937 milionów złotych, czyli wielokrotnie więcej, niż Niemcom w Polsce chce zabrać Kowalski.
Konkludując, trzeba zaznaczyć, że w Niemczech, nie ma mniejszości polskiej, a jest Polonia! Tak samo jak w Wielkiej Brytanii, USA itd.

 

Bez nazwy-1111ww

 

Tę fobię można było dostrzec w wypowiedziach posła Kowalskiego w cyklicznym programie TVP INFO „O co chodzi”, w którym wzięłam udział. Mówił wtedy ,że zgłosi do projektu  budżetu tę poprawkę. Patrz tutaj:
http://gabrielalenartowicz.pl/tvp-info-tym-razem-programie-o-chodzi/

O tych zagrożeniach informowałam również Radę Miasta Raciborza podczas wystąpieniu na sesji Rady. Wtedy ustawa jeszcze nie uzyskała akceptacji Sejmu, ale dziś już jest w Senacie, gdzie na szczęście pojawiło się wiele wnoszonych przez naszą stronę poprawek do tego dokumentu. Moje wystąpienie relacjonował raciborski portal nowiny.pl

https://www.nowiny.pl/185606-lenartowicz-obnizka-nakladow-na-nauczanie-jezyka-mniejszosci-ma-wymiar-emocjonalny.html

Screenshot 2022-01-21 at 19-01-32 Lenartowicz obniżka nakładów na nauczanie języka mniejszości ma wymiar emocjonalny • Raci[...] kopia

W tej sprawie posłanki i posłowie otrzymali takie pismo:

Szanowne Posłanki,
Szanowni Posłowie,
w imieniu Youth of European Nationalities, międzynarodowej organizacji zrzeszającej młodzież z różnych mniejszości autochtonicznych w Europie, w tym Kaszubów i mniejszość niemiecką w Polsce, przesyłam stanowisko naszej organizacji wobec propozycji obniżenia środków finansowych na naukę języków mniejszościowych oraz języka regionalnego. Tekst załączam (poniżej)
Z wyrazami szacunku
Ewelina Stefańska (she/her)

PRZEWODNICZĄCA GRUPY ROBOCZEJ DS. PRAW I POLITYKI MNIEJSZOŚCI

Stanowisko YEN

Stanowisko YEN po polsku-1