Poważne nieprawidłowości w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opiniowaliśmy dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2018 rok w zakresie będącym w kompetencji naszej komisji. W imieniu klubu PO-KO koreferowałam sprawozdanie z wykonania w 2018r planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zwracając uwagę na nieprawidłowości w działaniach Funduszu wykazane w opinii Najwyższej Izby Kontroli.

Poniżej fotografie fragmentów Raportu NIK

bty

bty

Oto zapis video tej części posiedzenia. Całość posiedzenia tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#09276BD971AA3972C125841D00482FDE

 


Opublikowano

w

,

przez