Wczoraj odbył się kolejny protest mieszkańców Śląska przeciw bezsensownej linii kolei dużych prędkości, która nie będzie służyła, ani lokalnym społecznościom, ani krajowej gospodarce a zniszczy życie ludzi i środowiska naturalnego.

Blokowaliśmy przejście dla pieszych przechodząc przez drogę szybkiego ruchu Katowice – Wisła w okolicach miejscowości Mokre, której mieszkańcy szczególnie będą dotknięci wywłaszczeniami pod linię KDP 170.

Proteście uczestniczyli obok obywateli Mokrego mieszkańcy m.in. Mikołowa, Palowic, Orzesza, Bełku, Wyr, Gostyni, Czerwionki – Leszczyn i Świerklan.

Do protestu dołączyli goście z zagrożonych terenów z Zamojszczyzny, którzy specjalnie przyjechali wyrazić swoją solidarność z nami.

Niedawno w Sejmie po raz pierwszy władza PiS MUSIAŁA wysłuchać obywateli. Z mojego wniosku opozycji udało się bowiem przeprowadzić wysłuchanie publiczne w sprawie wywłaszczeń pod Centralny Port Komunikacyjnych i powstrzymać szalone tempo uchwalania zmian ustrojowych bez faktycznych konsultacji z obywatelami.

To jednak jeszcze nie koniec, walka trwa!

Od samego początku uczestniczę i wspieram tę obywatelską walkę o podmiotowe traktowanie.

Po zakończeniu protestu, który trwał godzinę z przerwami co 10 minut na udrożnienie trasy odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym Mikołów Mokre.

Wspólnie z dr Leszkiem Trząskim, wicedyrektorem d/s dydaktyczno-naukowych Śląskiego Ogrodu Botanicznego poprowadziliśmy spotkanie informacyjno-edukacyjne, którego tematem była :

” Ochrona środowiska naturalnego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych i podziemnych w świetle katastrofy ekologicznej na rzece Odrze”

Inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie ” Tak dla naszej przyszłości” a moderowali dyskusje Anita Mansfeld , Wojciech Wałęga oraz Tomasz Orłowski.