Na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w dniu 7 lutego omawialiśmy informację Ministra Edukacji na temat warunków i sposobu nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej w roku szkolnym 2024/2025. W dokumencie przywrócono nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w wymiarze trzech godzin tygodniowo.

Przypomnę, że do redukcji liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach doszło w 2022 r. decyzją Przemysława Czarnka, ówczesnego Ministra Edukacji i Nauki.

Wielokrotnie podejmowałam interwencje w tej sprawie wspierając środowisko mniejszości niemieckiej w Polsce, które z oczywistych względów dążyło do zmiany tych zapisów.

Zabrałam głos na posiedzeniu dziękując samorządom gmin w województwie śląskim, a przede wszystkim w moim powiecie raciborskim, szczególnie dotkniętym poprzednimi zarządzeniami ministerstwa, za to iż wspierali finansowo utrzymanie dotychczasowej ilości godzin nauczania języka ojczystego mniejszości niemieckiej w swoich gminach.

Oto moja wypowiedź:

Rozporządzenie oczekuje na wejście w życie. Nastąpi to w nowym roku szkolnym – 1 września 2024 r.

Tematem tego posiedzenia Komisji Mniejszości było również rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. Wspomniałam w swoim wystąpieniu o działaniach legislacyjnych związanych z uznaniem „godki śląskiej” za język regionalny.

Poniżej dokument omawiany na Komisji oraz link do zapisu video z posiedzenia.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp#55956F7B2A3CDAAEC1258AB6003A14D3