Utrzymanie Muzeum Górnictwa Węglowego wyłącznie na garnuszku samorządów? Dlaczego dotyczy to tylko zabytkowych kopalń Królowa Luiza i Guido a nie Wieliczki i Bochni?

Na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w sprawie przedłużenia funkcjonowania ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów(m.in.zabytkowych kopalń) a potem w debacie na sali plenarnej zabrałam głos w sprawie przywrócenia dotacji podmiotowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Dzięki przyjętej jeszcze w 2013 roku z inicjatywy PO ustawie wprowadzone dla zabytkowych kopalni dotacje podmiotowe dały szansę historycznemu obiektowi kultury przemysłowej jakim jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (obejmującego zabytkowe kopalnie Guido i Królowa Luiza) na pozyskiwanie prawie 300 mln środków z UE na projekty , które uczyniły to muzeum unikalną na skalę światową atrakcją kulturową.

Na tym przykładzie podkreśliłam, jakie mogą być konsekwencje dla naszego dziedzictwa kultury przemysłowej weta rządu dla unijnego budżetu!

Co ciekawe, zmiana dotacji na przedmiotową (celową) dotyczy tylko muzeum w Zabrzu – instytucji kultury samorządu województwa Śląskiego a nie dotyczy zabytkowych kopalń Bochnia i Wieliczka prowadzonych w formie spółek skarbu państwa.

Pytałam, czy oznacza to przerzucenie całości bieżącego finansowania zabrzańskiego muzeum na samorząd? I ograniczenia dotacji przedmiotowej z budżetu państwa, kontrolowanej przez rząd jedynie do prac zabezpieczających, do których finansowania rząd i tak jest zobowiązany.

Niżej moja wypowiedź na Komisji , a także krótkie wyjaśnienie czym jest budżetowa dotacja podmiotowa.

 

Dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. Funkcją dotacji podmiotowej jest zbilansowanie dochodów i wydatków dotowanej jednostki, bez wskazania celu, na który powinny być przeznaczone środki pochodzące z dotacji, pozwala zatem utrzymać sprawność i płynność finansową beneficjenta dotacji. Z tego powodu dotacje podmiotowe nazywane są niekiedy dotacjami ogólnymi . Ustawodawca nakazuje umieścić w załączniku do ustawy budżetowej wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe oraz kwoty dotacji. Lista podmiotów otrzymujących z budżetu państwa dotacje podmiotowe na rzecz sfinansowania swojej działalności bieżącej jest bardzo obszerna. Należą do nich m.in.:państwowe i samorządowe instytucje kultury, tj. muzea, teatry, filharmonie, orkiestry, biblioteki, centra kultury i sztuki.

Tutaj moje wypowiedzi w tej sprawie na sali plenarnej doprecyzowujące moje stanowisko  i wątpliwości w pytaniach do autorów ustawy .

 

 

Nie ukrywam, że jestem emocjonalnie związana z Muzeum Górnictwa Węglowego, za którego działalność odpowiadałam jako wicemarszałek województwa śląskiego. Nadzorowałam  szczyt prac adaptacyjnych kopalni na Muzeum i byłam tam częstym gościem , zarówno służbowo jak i prywatnie z przyjaciółmi zwiedzając udostępnione już turystom niezwykłe i unikalne atrakcje.

Fotografie z archiwum urzędu Marszałkowskiego i Henryka Grocholskiego.

11203605_1503797219859773_1464213474720276365_o

11068092_1503797283193100_445915108246632240_n

11194394_1503797319859763_6178066252170156982_o

P1180514

P1190002

P1190118  P1190134

P1180726

P1190161

P1180630  P1180637

P1190350

P1180632


Opublikowano

w

,

przez