Murem za Puszczą Białowieską. Murem za obszarami cennymi przyrodniczo!

Dziś został rektywowany ponadpartyjny  Zespół Parlamentarny ds. ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo. Jesteśmy zdania, że nasze działania , aby były skuteczne muszą być ponad podziałami politycznymi i obejmować  współpracę z organizacjami pozarządowymi, naukowcami i samorządami, na  których terenach znajdują się obszary chronione. Od początku historii wycinki Puszczy Białowieskiej decyzją Pisowskich urzędników jestem związana ze wszystkimi akcjami  dotyczącymi jej obrony.  Podejmowałam i podejmuję działania ustawodawcze zmierzające do prawnych uregulowań zabezpieczających to wielkie dziedzictwo narodowe przed zniszczeniem i ludzi tam mieszkających przed dolegliwościami wynikającymi z działań ochronnych. O moim zaangażowaniu niech świadczy także obecność w tym zespole parlamentarnym. Życzmy sobie wszyscy  skuteczności i sukcesów! Wideo z konferencji prasowej poniżej.


Opublikowano

w

, ,

przez