Mój głos w dyskusji o znaczeniu wydarzeń Marca 1968 r. dla pamięci i tożsamości mniejszości żydowskiej w Polsce

Dyskusja koncentrowała się wokół problemu czy w społeczeństwie istnieje antysemityzm i zachowania antyżydowskie, których istnienie uświadomiły wielu Polakom  wydarzenia Marca 68. Jednym z wielu antidotów jest edukacja  – nie tylko szkolna ale także postawy rodzące się z poglądów funkcjonujących w nas i w naszych rodzinach.

Video – fragment.


Opublikowano

w

,

przez