sejmik-2

Do „wiernych wyznawców  ” i naiwnych – w przestrzeń publiczną, do  samorządów, do przedsiębiorców płyną z rządu komunikaty,  których nie można traktować poważnie w świetle apeli naukowców i organizacji ekologicznych.  Oto Polska chce aktywnie uczestniczyć w inicjatywach na rzecz rozwoju transeuropejskich korytarzy transportowych. W czerwcu ubiegłego roku rząd przyjął „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Strategia rozwoju wodnych dróg śródlądowych zakłada rewitalizację Odrzańskiej Drogi Wodnej, przywrócenie żeglowności Wisły od Warszawy do Gdańska oraz połączenie Odry, Noteci, Wisły i Bugu. Program obejmuje również budowę Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i Odrę. Na dofinansowanie mogą liczyć dwie największe polskie rzeki: Odra, na całej długości i Wisła między Warszawą a trójmiejskimi portami. Pierwsze efekty programu będą widoczne na Odrze do 2019 roku. Koszty inwestycji pokryją m.in. samorządy, firmy energetyczne i prywatni przedsiębiorcy. Część środków będzie pochodzić od zagranicznych instytucji. Priorytetem jest też połączenie, we współpracy z południowymi sąsiadami, Odry, Łaby i Dunaju. Na zlecenie Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej od lipca 2016 r. trwają prace nad studium wykonalności dla połączenia Dunaj-Odra-Łaba na terenie Republiki Czeskiej oraz na odcinkach przygranicznych krajów sąsiednich (w Polsce od granicy polsko-czeskiej do Koźla) ….http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/57226-o-planach-zeglownego-polaczenia-dunaju–odry-i-laby-w-sali-sejmu-slaskiego.html

Może jednak warto wsłuchać się w apele naukowców i dopiero na tej podstawie wyrobić sobie pogląd na realność tych planów, a w konsekwencji ich wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych i czy planowanie rozwoju powiatów i gmin. Warto wrócić także do mojego wpisu: http://gabrielalenartowicz.pl/uzeglowienie-polskich-rzek-rzad-pis-drogi-archaiczny-mit/

Czytaj całość: 2461-apel-zegluga-srodladowa

Kosztowana iluzja żeglugi śródlądowej na polskich rzekach

Czytaj całość :zegluga-srodladowa-apel-naukowcow

zegluga-srodladowa-apel-naukowcow-1

Czytaj całość :komunikat_prasowywi-ea-cmok-polskie-rzeki

komunikat_prasowywi-ea-cmok-polskie-rzeki-1