Apel Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych do władz w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej i dziedzictwa przyrodniczego Polski

“List Otwarty Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich” został dzisiaj przekazany do mediów. List został skierowany do Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Środowiska. 26 czerwca odbył się też briefing prasowy w sprawie “Listu Otwartego …“ na Uniwersytecie Śląskim. Udział w nim wzięli Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, a także dr hab. Anna Orczewska oraz prof. dr hab. Piotr Skubała z tegoż Wydziału. Rady Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego i Śląskiego podjęły uchwały popierające “List Otwarty”. Przekazany PAP list – sygnowany przez 14 dziekanów i 19 prodziekanów – ma zostać przekazany adresatom w poniedziałek – poinformowała PAP prodziekan i rzeczniczka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Edyta Sierka.”Dr hab. Edyta Sierka powiedziała, że list jest pokłosiem czerwcowego spotkania tego środowiska, które odbyło się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jedna z sesji tej konferencji poświęcona była właśnie dyskusji o stanie ochrony środowiska w Polsce i obecnych działaniach władz w tym zakresie. Jako Dziekani Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich protestujemy przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości, daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej i dużych polskich rzek. Wyrażamy tym samym sprzeciw wobec realizowanej polityki eksploatacji zasobów przyrodniczych, prowadzonej bez uwzględnienia społecznych i ekonomicznych kosztów degradacji środowiska naturalnego” – napisali naukowcy w liście. Zdaniem sygnatariuszy, „prowadzone aktualnie działania gospodarcze, w tym wprowadzane przez Ministerstwo Środowiska akty prawne, przyczynią się – poprzez bezpowrotną dewastację zasobów przyrodniczych – do zubożenia społeczeństwa i wzrostu zagrożenia kraju zjawiskami katastrofalnymi”.

list_dziekanow_wydzialow_przyrodniczych-1-1

List ma być przetłumaczony na język angielski, a poprzez przedstawiciela sygnatariuszy ma także trafić do uczestników 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która na początku lipca odbędzie się w Krakowie.

Pełny tekst tutaj:  list_dziekanow_wydzialow_przyrodniczych-1

Byłam gościem Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, o której na konferencji prasowej mówiła  Dr hab. Edyta Sierka. Dziękując za zaproszenie powiedziałam m.in. o potrzebie wypromowania przez Parlament wspólnie ze środowiskami naukowymi i NGOS-ami takiego, nie podlegającego koniunkturze politycznej nowego paradygmatu ochrony przyrody, który oparty byłby o racjonalność i przy tym był skuteczny.

foto-konfa-dziek

Polecam  poniżej umieszczone materiały z sesji dotyczącej stanu ochrony środowiska w Polsce. Plik  zawiera głos naukowców przyrodników w debacie publicznej, a szczególnie:

  1. opis faktów naukowych związanych ze stanem Puszczy Białowieskiej
  2. apele i stanowiska środowisk naukowych
  3. publikacje naukowe, polskie i zagraniczne, zamieszczane w specjalistycznych periodykach i wydawnictwach
  4. ekspertyzy, wykłady i konferencje
  5. filmy i wypowiedzi

 

Prezentacja programu PowerPoint

glos-naukowcow-ws-puszczy-bialowieskiej_konferencja-dziekanow_us_7_8_czerwiec_20161

Poniżej linki do omówień prasowych apelu naukowców:

http://fakty.interia.pl/polska/news-apel-dziekanow-wydzialow-przyrodniczych-do-polskich-wladz,nId,2409962

https://oko.press/alarm-33-dziekanow-wydzialow-przyrodniczych-liscie-dudy-szydlo-szyszki-bronia-puszczy-rzek/

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-06-26/apel-dziekanow-wydzialow-przyrodniczych-ws-polityki-ochrony-srodowiska/

Polecam również artykuł (i wiele innych równie interesujących z portalu „Nauka dla przyrody”. Poniżej ten najbardziej a propos.

artykul-1

 


Opublikowano

w

,

przez