“List Otwarty Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich” został dzisiaj przekazany do mediów. List został skierowany do Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Środowiska. 26 czerwca odbył się też briefing prasowy w sprawie “Listu Otwartego …“ na Uniwersytecie Śląskim. Udział w nim wzięli Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, a także dr hab. Anna Orczewska oraz prof. dr hab. Piotr Skubała z tegoż Wydziału. Rady Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego i Śląskiego podjęły uchwały popierające “List Otwarty”. Przekazany PAP list – sygnowany przez 14 dziekanów i 19 prodziekanów – ma zostać przekazany adresatom w poniedziałek – poinformowała PAP prodziekan i rzeczniczka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Edyta Sierka.”Dr hab. Edyta Sierka powiedziała, że list jest pokłosiem czerwcowego spotkania tego środowiska, które odbyło się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jedna z sesji tej konferencji poświęcona była właśnie dyskusji o stanie ochrony środowiska w Polsce i obecnych działaniach władz w tym zakresie. Jako Dziekani Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich protestujemy przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości, daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej i dużych polskich rzek. Wyrażamy tym samym sprzeciw wobec realizowanej polityki eksploatacji zasobów przyrodniczych, prowadzonej bez uwzględnienia społecznych i ekonomicznych kosztów degradacji środowiska naturalnego” – napisali naukowcy w liście. Zdaniem sygnatariuszy, „prowadzone aktualnie działania gospodarcze, w tym wprowadzane przez Ministerstwo Środowiska akty prawne, przyczynią się – poprzez bezpowrotną dewastację zasobów przyrodniczych – do zubożenia społeczeństwa i wzrostu zagrożenia kraju zjawiskami katastrofalnymi”.

list_dziekanow_wydzialow_przyrodniczych-1-1

List ma być przetłumaczony na język angielski, a poprzez przedstawiciela sygnatariuszy ma także trafić do uczestników 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która na początku lipca odbędzie się w Krakowie.

Pełny tekst tutaj:  list_dziekanow_wydzialow_przyrodniczych-1

Byłam gościem Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, o której na konferencji prasowej mówiła  Dr hab. Edyta Sierka. Dziękując za zaproszenie powiedziałam m.in. o potrzebie wypromowania przez Parlament wspólnie ze środowiskami naukowymi i NGOS-ami takiego, nie podlegającego koniunkturze politycznej nowego paradygmatu ochrony przyrody, który oparty byłby o racjonalność i przy tym był skuteczny.

foto-konfa-dziek

Polecam  poniżej umieszczone materiały z sesji dotyczącej stanu ochrony środowiska w Polsce. Plik  zawiera głos naukowców przyrodników w debacie publicznej, a szczególnie:

  1. opis faktów naukowych związanych ze stanem Puszczy Białowieskiej
  2. apele i stanowiska środowisk naukowych
  3. publikacje naukowe, polskie i zagraniczne, zamieszczane w specjalistycznych periodykach i wydawnictwach
  4. ekspertyzy, wykłady i konferencje
  5. filmy i wypowiedzi

 

Prezentacja programu PowerPoint

glos-naukowcow-ws-puszczy-bialowieskiej_konferencja-dziekanow_us_7_8_czerwiec_20161

Poniżej linki do omówień prasowych apelu naukowców:

http://fakty.interia.pl/polska/news-apel-dziekanow-wydzialow-przyrodniczych-do-polskich-wladz,nId,2409962

https://oko.press/alarm-33-dziekanow-wydzialow-przyrodniczych-liscie-dudy-szydlo-szyszki-bronia-puszczy-rzek/

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-06-26/apel-dziekanow-wydzialow-przyrodniczych-ws-polityki-ochrony-srodowiska/

Polecam również artykuł (i wiele innych równie interesujących z portalu „Nauka dla przyrody”. Poniżej ten najbardziej a propos.

artykul-1