26 lipca 2020 r. Klub Swobodnej Myśli  zaprosił  na arcyciekawe spotkanie z #AlicjaDefratyka  Rozmawiano będziemy o magii liczb w polityce. Dowiedzieliśmy  się, jak dzięki liczbom (danym) można rozliczać polityków. Pouczające. Polecam. Poniżej wideo z zapisem spotkania.

Klubu Swobodnej Myśli, to cykliczne spotkania z politykami, dziennikarzami, artystami i ludźmi nauki o różnych poglądach i spojrzeniach na Polskę, w poszanowaniu Konstytucji RP. Klub Swobodnej Myśli działa od marca 2018