Lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy ponad podziałami

W Raciborzu ruszyły lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Prowadzą je wolontariusze. Zainteresowanie tymi zajęciami jest bardzo duże.

Inicjatywa Roberta Myśliwego i raciborskich nauczycieli pod auspicjami Powiatowego Centrum Sportu jest niezwykle cenna. Jednak wolontariat nie wystarczy na długo. Ze względu też na skalę trzeba tę aktywność instytucjonalizować i włączyć w nią jak najwięcej profesjonalistów. Na przykład  Raciborska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jako silny akademicki ośrodek nauki języków, który mógłby włączyć się w to dzieło.

To bardzo ważne bo nie zanosi się na szybką normalizację sytuacji na Ukrainie a komunikatywny język pozwoli uchodźcom na choćby namiastkę normalności i usamodzielnienie się, zwłaszcza na rynku pracy i docelowo uniezależnienie od pomocy socjalnej.

Intensywna, skuteczna nauka języka dla obcokrajowcow ma swoją specyfikę i metodologię. Powinna odbywać się praktycznie, w żywym kontakcie i w małych grupach. W związku z tym, że dotyczyć będzie głównie kobiet mających pod opieką dzieci, trzeba też łączyć te zajęcia z ofertą bądź równoległej nauki, bądź innego zagospodarowania czasu dzieciom.

Rozmawiałam o tym  w Raciborzu ale też  w Warszawie; w Sejmie i Ministerstwie Rodziny i Spraw Społecznych.

Ideą jest  stworzenie takiego „latającego” uniwersytetu języka polskiego dla Ukraińców z dojeżdżaniem nauczycieli do miejsc pobytu grup uchodźców.

O finansowaniu takich inicjatyw realizowanych zwłaszcza w mniejszych miejscowościach rozmawiałam z Panią Minister Marleną Maląg.

Pomysł spotkał się z pełną akceptacją i deklaracją wyasygnowania odpowiednich środków z dyspozycji Ministerstwa Rodziny i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na tak rozumianą aktywizację zawodową uchodźców wojennych.

Uzgodniłyśmy też pilną wzajemną współpracę przy wypracowaniu formuły i warunków konkursu na dotacje na właśnie takie rozwiązanie.

Jestem przekonana więc, że decyzje  w kwestii  finansowania przygotowania i nauki języka polskiego dla uchodźców będę mogła przekazać niebawem.

Jednak w związku z tym, że lekcje języka dla uchodźców już są organizowane na zasadach wolontariatu zachęcam też do zgłaszania się zainteresowanych nauczycieli, którzy chcą pracować z uchodźcami z Ukrainy na  szkolenie z materiałami dydaktycznymi w oparciu o opracowaną już i sprawdzoną metodologię.

Szkolenie honorowo  poprowadzi doświadczony ekspert i praktyk nauczania języka polskiego jako obcego, posłanka Joanna Fabisiak już  8 kwietnia w Sejmie


Opublikowano

w

,

przez