Krajowy Plan Odbudowy – Zielona Energia – Konsultacje społeczne i Wysłuchanie Publiczne

Warunkiem koniecznym umożliwiającym otrzymanie przez Polskę środków finansowych z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF)  jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z tego instrumentu . Jest to instrument doraźny, dodatkowy do innych funduszy UE i jest zarządzany przez Komisję Europejską

Jego celem jest złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz wsparcie europejskich gospodarek i społeczeństw, aby stały się bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z zielonymi i cyfrowymi przemianami. Wsparcie zostanie przeznaczone na projekty wpisujące się w szeroko rozumiane reformy i inwestycje publiczne.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) obejmuje aspekty, które stymulować będą inwestycje, wzrost gospodarczy i zatrudnienie poprzez odbudowę inwestycji i promowanie zmian strukturalnych.

 KPO koncentruje się wokół  5 obszarów:

-Odporność i konkurencyjność gospodarki,

-Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,

-Transformacja cyfrowa,

-Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

-Zielona, inteligentna mobilność.

KPO powinien być konsultowany przez organizacje pozarządowe , organizacje gospodarcze i samorządy. W ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy odbyły się trzy debaty dotyczące poszczególnych obszarów wsparcia z udziałem strony rządowej i ekspertów.

2.03.2021 – Zielona energia i zrównoważona mobilność –

4.03.2021 – Zwiększenie dostępu i wzmocnienie jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

 9.03.2021 – Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz Transformacja cyfrowa

Pod wpływem nacisków  i na wniosek pozarządowych organizacji społecznych , przedstawicieli samorządów  i organizacji gospodarczych, które jednym głosem domagały się  tego by  w czasie tworzenia KPO miały szansę zgłosić własne uwagi  i oczekiwania  stworzono platformę w postaci wysłuchania publicznego  tworzącego przestrzeń umożliwiającą  szerokie i partnerskie  wypowiedzenie się zainteresowanym stronom.

Odbyła się seria 5 wysłuchań odpowiadających tematycznie 5 obszarom zaprojektowanym w KPO.

Brałam udział w dwu z nich, z których relację publikuję w postaci tego i poprzedniego wpisu na mojej stronie www.

Poniżej zapis konsultacji „Zielona energia i zrównoważona mobilność” dalej moja wypowiedź w czasie publicznego wysłuchania oraz zapis  całego wysłuchania.

Zapis mojego wystąpienia podczas publicznego wysłuchania .

 

Zapis całej debaty: Publiczne wysłuchanie – Krajowy Plan Odbudowy – „Zielona energia i zrównoważona mobilność”


Opublikowano

w

,

przez