Kontrowersji wokół przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości przez Śląsk – ciąg dalszy

W związku z kontrowersjami związanymi z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego a zwłaszcza planowanymi przymusowymi wysiedleniami pilotuję na bieżąco prace legislacyjne i inne działania rządu w tej sprawie.

Towarzyszę też zaniepokojonym mieszkańcom i samorządowcom w tzw. konsultacjach służąc im także wiedzą i wsparciem merytorycznym co staram się na bieżąco relacjonować w mediach społecznościowych.

Tym razem z inicjatywy śląskiego zespołu parlamentarnego odbyło się w katowickim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie w sprawie przebiegu przez Śląsk kolei dużych prędkości tzw. szprych, a ściślej linii 170 łączącej Ostrawę z Katowicami, w ramach CPK.

Poniżej relacja z tego spotkania autorstwa jednego z najbardziej aktywnych społeczników, Tomasza Orłowskiego z Mikołowa-Mokre

„Na prośbę Radnej Mikołowskiej p. Ewy Chmielorz przesyłam w załączeniu krótkie sprawozdanie z wczorajszego spotkania roboczego u Wojewody Śląskiego z udziałem Posłów i Senatorów RP, samorządowców Górnego Śląska z przebiegu planowanej przez CPK linii kolejowej 170 oraz strony społecznej. Sprawozdanie to nie nosi znamion stenogramu, nie było ono w tym celu sporządzone. Jego przeznaczeniem było zamieszczenie na stronach FB społecznych grup inicjatywnych działających dla obrony społeczeństwa przed zakusami CPK,  tak aby społeczeństwo mogło zapoznać się z osnową przebiegu spotkania roboczego.

Są to dla przykładu następujące inicjatywy społeczne:

” Nie dla projektów CPK w całej Polsce”

” Nie dla CPK Gmina Czerwionka Leszczyny, Bełk”

” Komitet protestacyjny przeciwko budowie CPK”

” Mikołów koleje CPK i autostrada A4bis”

” Wsparcie przy wywłaszczeniu, odszkodowania za wywłaszczenie”

W dniu dzisiejszym odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy udziale Wojewody Śląskiego p. Wieczorka, wicemarszałek Senatu pani Gabrieli Morawskiej Saneckiej , Pani Senator Haliny Biedy, Pana Senatora Zygmunta Frankiewicza, Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz, Pani Poseł Ewy Kołodziej spotkanie robocze władz samorządowych z planowanego przebiegu linii kolejowej 170 oraz przedstawicieli strony społecznej z Mikołowa Mokrego ( mec. Wałęga, radna Ewa Chmielorz, dr Bartłomiej Gabryś, autor posta, nasi znajomi aktywiści ze Szczejkowic, radny z Wyr i całej rzeszy Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów, Sołtysów na czele z Burmistrzem Mikołowa Stanisławem Piechulą z wiceministrem Horałą oraz przedstawicielami zarządu CPK .

W znakomitym przemówieniu mec. Wałęga z grupy inicjatywnej z Mikołowa- Mokrego podkreślił, że strona społeczna jest przeciwna jakimkolwiek przebiegom linii 170 jako KDP według zamierzeń i wariantów proponowanych przez CPK oraz zaprezentował dokument Parlamentu Europejskiego z którego wynika w sposób jednoznaczny, że Parlament Europejski ani Komisja Europejska nigdy nie planowała linii 170 w sieci TEN-T jako kolei dużych prędkości ( patrz link).

Z kolei Radna Ewa Chmielorz zaprezentowała pisemne stanowisko włodarzy samorządowych z przebiegu linii 170, w którym jednomyślnie zaprezentowano CPK propozycję do współprocedowania w ramach STEŚ z wariantami proponowanymi przez CPK , które są nie do przyjęcia przez stronę społeczną wariantu opracowanego przed 11 laty przez zespół fachowców pod kierownictwem prof. Sitarza, a przebiegający korytarzem kolejowym szlaku międzynarodowego strategicznego znaczenia E-65, który został uwzględniony przez UE jako komponenet paneuropejskiej sieci transportowej sieci TEN-T, nie powodując jednocześnie żadnych szkód w majątku społeczeństwa, ani naruszenia integralności środowiska naturalnego. Linia ta biegnie z Katowic do Czechowic Dziedzic, dalej przez Chybie aż do Zebrzydowic/Granicy Państwa i trwają na niej intensywne prace rewitalizacyjne PKP/PLK na odcinku Czechowice Dziedzice do Chybia.

Bardzo dobre wystąpienie miał Burmistrz Mikołowa Pan Stanisław Piechula podkreślający, że jedyny akceptowalny przebieg trasy może mieć miejsce szlakiem E-65, a Mikołów wraz z sąsiednimi miastami i gminami jest zaangażowany w realizację oczekiwanego społecznie projektu modernizacji i rewitalizacji w ramach programu rządowego Kolej Plus.

Następnie dyskusja sprawiała wrażenie monologu narzuconego przez min. Horałę i przedstawicieli zarządu CPK, przerwanego brawurowym wystąpieniem Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz, która uświadomiła wszystkim, że UE nie da ani grosza na realizację projektu infrastrukturalnego, który jest nieuzasadniony gospodarczo, a przede wszystkim wywołuje masowe protesty społeczne.

Pani Marszałek Senatu Gabriela Morawska – Sanecka zażądała od ministra Horały pisemnej informacji ile domów i nieruchomości mieszkańców planowanych jest wzdłuż przebiegu linii 170 do przymusowego wywłaszczenia i po jakiej konkretnej wartości odszkodowań oraz informacji czy przeprowadzono dla tego projektu analizę SWAT i jakie dała ona wyniki.

Na koniec Wojewoda Wieczorek ponownie dał szansę wypowiedzenia się stronie społecznej a szansa ta spadła na mnie .

Korzystając z okazji podkreśliłem brak uzasadnienia gospodarczo-społecznego projektu KDP+ CPK w szczególności w odniesieniu do zagrożeń makroekonomicznych przed którymi stoi Polska i jej Społeczeństwo oraz do zagrożeń geopolitycznych. Przestrzegałem przed doprowadzeniem do sytuacji podobnej jak w latach gierkowskich, kiedy podobnie jak teraz snuto wizje Polski jako siódmej potęgi gospodarczej świata, pubudowano masę nikomu niepotrzebnych inwestycji ,a gospodarka rozsypała się i ludzie zostali bez środków do życia co swój finał znalazło we wprowadzeniu stanu wojennego i zwijaniem gospodarczym kraju w okresie transformacji ustrojowej.

Przestrzegałem przed doprowadzeniem gospodarki polskiej do stanu w którym będziemy mieli nikomu nie potrzebne CPK+ KDP, a ludzie nie będą mieli za co utrzymać swoich rodzin, do czego przy aktualnym stanie inflacji i braku surowców energetycznych skutkującym dramatycznym wzrostem cen węgla i gazu szybkimi krokami sie zbliżamy.

Minsiter Horała udzielając odpowiedzi w swój charakterystyczny sposób na koniec się chyba obraził, że nikt nie chciał uznać za dobra monetę jego przesłania zebrał swoje manatki i zostawiając Parlamentarzystów, Wojewodę Śląskiego, samorządowców sobie po prostu poszedł. Nie zdziwił nas tym wcale tym bardziej, że jest człowiekiem stosunkowo młodym z nikłym doświadczeniem życiowym co dobitnie swoim opuszczeniem sali obrad udowodnił”


Opublikowano

w

,

przez