Konsument na rynku energii – aktualne wyzwania

Brałam  udział w tej konferencji jako uczestnik panelu, którego uczestnicy usiłowali odpowiedzieć na pytanie czy możliwa jest w Polsce sytuacja, gdy konsument będzie centralnym elementem rynku energii. Konferencja odbyła się 5 grudnia, w warszawskim hotelu Novotel.

15385525_1632629933430523_372003488250222782_o

Pod koniec listopada 2016 r. Komisja Europejska opublikuje pakiet dyrektyw energetycznych dotyczących funkcjonowania wspólnego rynku energii, promocji odnawialnych źródeł oraz efektywności energetycznej. Zgodnie z ogłoszonym w 2015 r. nowym ładem dla odbiorców energii (z ang. New Deal for Energy Consumers) punktem wyjścia nowych regulacji mają być potrzeby i interes użytkowników energii (konsumentów).
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie przeprowadziła analizę przemian, jakie musiałyby nastąpić w polskich regulacjach i praktyce stosowania prawa, aby zmiana perspektywy w energetyce nastąpiła w Polsce. Do wspólnych rozważań zaproszono ekspertki i ekspertów z zakresu energetyki, przedstawicieli organów administracji, organizacji konsumenckich i biznesu. W oparciu o te przemyślenia powstał raport „Rola konsumenta w transformacji energetycznej”, którego celem jest sprawdzenie czy obecne regulacje i polityki państwa pozwalają konsumentom na:
•świadome korzystanie ze swoich praw
•efektywne zarządzanie i oszczędzanie energii
•samodzielne wytwarzanie bądź angażowanie się w zbiorowe wytwarzanie energii elektrycznej w ramach klastrów i spółdzielni energetycznych.

Raport oraz przygotowywane projekty dyrektyw były podstawą dyskusji nad potrzebą redefinicji pozycji konsumenta na rynku energii w Polsce i związanymi z tym zmianami świadomościowymi, technicznymi, ekonomicznymi i prawnymi, oraz ich krótko i długofalowymi skutkami. Poniżej Raport do pobrania:

2016-12-05-rola-konsumenta-w-transformacji-energetycznej-coll-pl-2-11

2016-12-05-rola-konsumenta-w-transformacji-energetycznej-coll-pl


Opublikowano

w

przez