Konferencja w Rydułtowach na temat roli partycypacji społecznej w kreowaniu potencjału miasta

Zostałam zaproszona do wygłoszenia prelekcji w ramach konferencji na temat partycypacji społecznej zorganizowanej przez miasto Rydułtowy , które realizuje projekt gospodarczo – społeczny „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”

Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a realizowany w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Partnerem projektu jest m.in. norweska gmina Øvre Eiker. Partnerstwo ma na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie 3 obszarów, które po stronie Miasta Rydułtowy wymagają wsparcia, a które są skutecznie realizowane w Norwegii:

I. polityka senioralna II. środowisko III. partycypacja społeczna.

W ramach III obszaru zorganizowano tę konferencje aby wymienić się doświadczeniami, zainspirować i zmobilizować do działania na rzecz wspólnego dobra. Hasłem konferencji było „Rydułtowy to My – Twoje zdanie ma moc”

W wystąpieniu przekazałam własne refleksje i długoletnie doświadczenia w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowania w nim. Wyraziłam także zaniepokojenie, z racji swej pracy w parlamencie, tworzeniem przez rządzących prawa nie sprzyjającego udziałowi społeczeństwa w decydowaniu o sobie.

Oto moje wystąpienie. Zapraszam do obejrzenia


Całość konferencji zobaczysz tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=8U51qAQXUNc

Więcej o projekcie „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności miasta Rydułtowy jako miejsca do życia i pracy oraz dostosowanie lokalnej administracji do wymogów stawianych aktualnemu aparatowi administracji samorządowej.

Hasło projektu to : „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.”

Realizowane przedsięwzięcia:

WYMIAR GOSPODARCZY – „IMPULS DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”:

WYMIAR SPOŁECZNY – „DBAMY O POTRZEBY SPOŁECZNE”:

WYMIAR ŚRODOWISKOWY – „W POSZUKIWANIU EKOROZWIĄZAŃ”: 

WYMIAR PRZESTRZENNY – „W RYDUŁTOWACH CZAS ZAMIESZKAĆ”:

WYMIAR INSTYTUCJONALNY

W projekcie partnerują Rydułtowom:
Jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowanymi w najbliższym sąsiedztwie gminy. Budowanie partnerstwa opiera się na przekazywaniu dobrych praktyk tzw. know-how w zakresie budowy centrum przesiadkowego. Partnerami są Miasta, które wdrożyły już tego typu rozwiązania:  Racibórz, Rybnik i Wodzisław Śl., Stowarzyszenie
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku oraz wspomniana gmina norweska Øvre Eiker.

Więcej o projekcie tutaj;

https://wcieniuszarloty.rydultowy.pl/


Opublikowano

w

,

przez