Konferencja „Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodatrki”; Wodzisław Śląski

Link do ściągnięcia prezentacji

Prezentacja Stafanii Koczar-Sikory

W poniedziałek 20 czerwca w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja poświęcona wyzwaniom i szansom w zakresie niskoemisyjnej gospodarki przeznaczona dla przedsiębiorców i samorządów Subregionu Zachodniego. Konferencja zorganizowana została przez poseł Gabrielę Lenartowicz wraz z przewodniczącym Subregionu Zachodniego i prezydentem Wodzisławia Mirosławem Kiecą. Patronat nad konferencją objęła Europejska Komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia mieszkamy w jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Europie. W pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych znalazła się gmina Godów na 8. miejscy, oraz miasta Wodzisław Śląski i Rybnik na miejscu 5. i 4. Jesteśmy specyficznym regionem, który musi odnaleźć się w trudnym zagadnieniu prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej. – Ta kwestia jest naprawdę ważna. Od jakości powietrza zależy jakość naszego życia. Stać nas na pierwszy krok w kierunku wykreowania takiego subregionu, z którego będziemy mogli być dumni.

Konferencja została podzielona na dwie części. W pierwszej miały miejsca wystąpienia prelegentów. Jako pierwsza wystąpiła Komisarz Elżbieta Bieńkowska, poruszyła ona tematykę unii energetycznych oraz nowych źródeł wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wysokiej jakości w sektorze przemysłu i usług. Nawiązała w ten sposób do europejskiej polityki na rzecz rozwoju gospodarczego. Europejska komisarz podkreśliła, że Śląsk ma najwyższy poziom wykształcenia w całej Polsce  musimy wiedzieć, jak wykorzystać potencjał wykwalifikowanych kadr w przyszłości. Według komisarz świat węgla nigdy nie będzie już taki sam. W Europie, w regionach podobnych do Śląska nie ma już kopalń. Także Polska musi przygotować się na zmiany i to na kilku poziomach: samorządowym, regionalnym, rządowym i – przede wszystkim – ludzkim.

Drugie wystąpienie przygotowała Poseł Gabriela Lenartowicz (treść w prezentacji powyżej). Poświęcone było one najważniejszym wyzwaniom i szansom dla przedsiębiorców i samorządowców subregionu w kontekście inwestowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym, zrównoważonego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w związku ze zmianami klimatu i transformacją energetyki w kierunku obywatelskim (opierającym się na zwiększenie udziału odnawialnych i prokonsumenckich źródłach energii). Wspomniała także o potrzebie nowych rozwiązań regulacyjnych i zmian w ustawie dotyczącej OZE.

Trzecim prelegentem była zastępczyni dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego BGK Stefania Koczar-Sikora. Jej wystąpienie dotyczyło Planu Junckera, Programu Horyzont 2020, a w szczególności promowania zwrównoważonego transportu i innowacyjnych rozwiązań.

Relacje z konferencji:

Od jakości naszego powietrza zależy jakość naszego życia na portalu gazetainformator.pl

OZE, ograniczanie niskiej emisji – konferencja na portalu wodzislaw-slaski.pl

Ograniczanie niskiej emisji – konferencja w Wodzisławiu na portalu tuwodzisław.pl


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: