Loki ministra Woźnego czyli ściema rządu PiS w zakresie wsparcia walki ze smogiem

Nie będzie pieniędzy na walkę ze smogiem. Nie ma ich w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, nie ma także w Wojewódzkich Funduszach.  Ściema propagandowa kosztem Polaków.

Piosenka o Czystym Powietrzu
Nie ma! nie ma!
Nie ma, nie ma kasy na ten Program!
Cała propaganda poszła w gwizd!
Nasz Pan Premier znów naważył piwa,
Ale to Polacy będą pić!

 

Podczas wstępnych rozmów otrzymaliśmy jasną informację z Komisji Europejskiej, że w przyszłej perspektywie finansowej Unia Europejska nie zamierza finansować i dotować wymian domowych kotłów na takie, które korzystać będą z paliw kopalnych, to znaczy zarówno z węgla, jak i z gazu – przyznaje w rozmowie z „Wyborczą” Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze” i Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który właśnie wstrzymał nabór do programu Czyste Powietrze. Bo pieniędzy na ten cel nie ma w budżecie państwa !

W grudniu 2018 r narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej podpisał z 16 funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Porozumienie opiewa na kwotę 875 mln zł dotacji oraz 185 mln zł pożyczek.

Wkład funduszy wojewódzkich wynosi 206 mln zł (w tym 36 mln zł dotacji i 170 mln pożyczek). Planowana na realizację projektu w 2019 r. kwota wynosi zatem prawie 1,3 mld zł, czyli 10% rocznej a 1% z planowanej na 10 lat kwoty 103 mld. Ale i ten 1% potrzeb jest raczej niepewny!

Otóż NFOŚiGW ma na dotacje w 2019 tylko 1,7 mld, z tego 1,4 mld musi dać stawowo na drogi samorządowe. Pozostałe 300 mln też są już znaczone. Jeśli da na smog nie będzie na drogi. Ale w przeciwieństwie do dróg pieniądze na smog są tylko obiecane przez Premiera a na drogi zapisane w ustawie.


Opublikowano

w

,

przez