Kolejne interpelacje poselskie wywołane niektórymi działaniami rządu w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa to nie tylko wezwanie dla państwa , które odpowiada za system ochrony zdrowia, ale także za wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego , które ucierpiały na skutek takich czy innych działań rządu podjętych w związku z zagrożeniami jakie ta sytuacja  niesie. To także wyzwanie dla obywateli, którzy są tym działaniom poddawani.

Działania lub zaniechanie działań przez państwo powoduje różnego rodzaju problemy i utrudnienia  dla różnych grup społecznych lub pojedynczych obywateli. Czasami brak informacji  a także zwykłe mijanie się   z prawdą rządzących wywołuje społeczny stan napięcia i brak zaufania do tych, w których rękach spoczywają decyzje dotyczące naszego zdrowia , naszej egzystencji  i naszej przyszłości. Posłowie otrzymują sygnały od obywateli lub sami zwracają uwagę na sytuacje, które stają się przedmiotem interpelacji i interwencji poselskich. Poniżej kolejna porcja interpelacji składanych przeze mnie lub wspólnie dotyczących problemów na linii rząd – obywatel w związku z pandemią COVID-19.

interpelacja 15849 w sprawie zróżnicowania płac w służbie zdrowia w zw. z obsługą chorych na COVID -19

interpelacja 15849 w sprawie plac w służbie zdrowia

Odpowiedz ministra na interpelację 15849 w sprawie zróżnicowania płac w służbie zdrowia w zw. z obsługą chorych na COVID-19-1

odpowiedz ministra na interpelację 15849 w sprawie zróżnicowania płac w służbie zdrowia w zw. z obsługą chorych na COVID-19-b

Interpelacja 16386 w sprawie wypłaty dodatku dla panstwowej inspekcji sanitarnej

Interpelacja 16386 w sprawie wypłaty dodatku dla panstwowej inspekcji sanitarnej-2

Odpowiedz na interpelację 16386 w sprawie wypłaty dodatku dla panstwowej inspekcji sanitarnej-1

Odpowiedz na interpelację 16386 w sprawie wypłaty dodatku dla panstwowej inspekcji sanitarnej

Interpelacja 14682 w sprawie ochrony zawodu pilota wycieczek w czasie COVID-19 -A

Interpelacja 14682 w sprawie ochrony zawodu pilota wycieczek w czasie COVID-19

Odpowiedź na interpelację 14682 w sprawie ochrony zawodu pilota wycieczek w dobie COVID-19-1A

Odpowiedź ministra na interpelację 14682 w sprawie ochrony zawodu pilota wycieczek w dobie COVID-19-1

Interpelacja 14260 dietetycy i inne branże medyczne w pandemii-1

Interpelacja 14260 dietetycy i inne branże medyczne w pandemii-1

Odpowiedz na interpelację 14260 ws. dietetycy i innych grup słuzby zdrowia w czasie pandemii -1

Odpowiedz na interpelację 14260 ws. dietetycy i innych grup słuzby zdrowia w czasie pandemii

INTERPELACJA14199 RESPIRATORY WSPÓLNA

INTERPELACJA14199 RESPIRATORY WSPÓLNA scalone-1-1

I odpowiedź (kliknij w link lub w skan): ODPOWIEDŻ na INTERPELACJĘ14199 RESPIRATORY WSPÓLNĄ

ODPOWIEDŹ INTERPELACJA14199 RESPIRATORY WSPÓLNA

Sytuacja pracowników transgranicznych w czasie pandemii: INTERPELACJA 13279 MSWIA PRACOWNICY TRANSGRANICZNI

INTERPELACJA nr 13279 MSWIA PRACOWNICY TRANSGRANICZNI

Odpowiedź MSW: ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ DO MSWIA PRACOWNICY TRANSGRANICZNI

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ DO MSWIA PRACOWNICY TRANSGRANICZNI


Opublikowano

w

,

przez