Kolej szybkich prędkości do CPK. Media o „konsultacjach” nad przebiegiem linii.

Oto kolejna relacja ze spotkań konsultacyjnych dotyczących wariantów przebiegu linii kolei szybkich prędkości. Jest tu również streszczenie moich wypowiedzi w dyskusji.

Spory w sprawie przebiegu linii szybkiej kolei 170

UG Godów Spotkanie w sprawie Kolei Dużych Prędkości
UG Godów Spotkanie w sprawie Kolei Dużych Prędkości

Do końca trzeciego kwartału tego roku Egis Polska zarekomenduje wariant inwestorski przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości nr 170 z Katowic do Ostrawy, której zleceniodawcą jest spółka Centralny Port Komunikacyjny. To najważniejsza informacja, jaka płynie z konsultacji społecznych Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), które 1 kwietnia odbyły się w Łaziskach i Skrzyszowie. Dotyczyły one czterech głównych wariantów przebiegu linii i trzech pod wariantów.

Gmina od początku sprzeciwia się linii

Uczestniczący w spotkaniach konsultacyjnych wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk przypomniał, że od początku władze gminy sprzeciwiają się budowie linii nr 170 przez teren Gminy Godów. Stanowisko to wyrażono uchwałą z 6 marca 2020 r., w której Rada Gminy w Godowie sprzeciwiła się wszystkim wariantom zaproponowanym przez spółkę CPK na pierwszym etapie konsultacji, które odbyły się wówczas w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL).

– Od początku sprzeciwialiśmy się przebiegowi linii kolejowej przez gminę Godów. Proponowaliśmy jako alternatywę wykorzystanie w tym celu istniejącej linii z Bogumina do Zebrzydowic. CPK nie wzięła naszego sprzeciwu pod uwagę – przypomniał podczas konsultacji wójt Mariusz Adamczyk.

Toteż kiedy upublicznione zostały kolejne warianty przebiegu linii przed etapem spotkań informacyjnych i konsultacji STEŚ, władze gminy oraz rady sołeckie zainteresowanych sołectw z terenu gminy wskazały warianty najmniej – z punktu widzenia mieszkańców, przedsiębiorców i rozwoju gospodarczego – dla gminy inwazyjne – nr 64A i 62. Podczas konsultacji w Skrzyszowie, warianty te, jako najmniej ingerujące w gminę, poparła większość uczestników spotkania.

Tworzą mapę konfliktów społecznych

Przedstawiciele spółek Egis Polska (wykonawca STEŚ) oraz CPK (inwestor linii kolejowej) wyjaśniali na spotkaniach w Łaziskach i Skrzyszowie, że konsultacje społeczne mają za zadanie stworzenie również mapy konfliktów społecznych. Stąd kilka ich etapów, szeroki zakres wariantów oraz prośba, by jak największa liczba zainteresowanych wypełniła ankiety udostępnione przez CPK.

– Zdając sobie sprawę z wagi problemu chcemy wspólnie ze społeczeństwem wybrać najbardziej optymalny przebieg – mówił przedstawiciel spółki Egis, dodając, że spółka przyjmuje negatywne stanowisko gminy i mieszkańców, że jest ono ważne, ale nie może ono mieć rozstrzygającego znaczenia – Wtedy nie powstałby żadna inwestycja – stwierdzili przedstawiciele Egis Polska.

Zaznaczono, że na koniec trzeciego kwartału tego roku zostanie zarekomendowany wariant inwestorski, który zostanie przez inwestora skierowany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem uzyskania decyzji środowiskowej. Pozostałe warianty nie będą już konsultowane.

Dlaczego nie wykorzystać istniejących linii kolejowych?

Obecni na spotkaniu przedstawiciele CPK stwierdzili, że zadaniem spółki jest budowa nowej linii kolejowej, a nie remontowanie istniejących linii, co należy do PKP PLK.

– Nie uzyskalibyśmy zakładanego efektu – powiedział przedstawiciel inwestora tłumacząc, dlaczego spółka nie wzięła pod uwagę linii Bogumin – Zebrzydowice.

Jak tłumaczył przedstawiciel CPK, wykorzystanie istniejących linii kolejowych nie wchodzi w rachubę, bo ich przebieg w terenie nie jest przystosowany do tego, by przebudować je na linie Kolei Dużych Prędkości.

– To tak jakbyśmy drogę gminną biegnącą wśród zabudowy mieszkalnej chcieli przebudować na autostradę. Koszty społeczne byłyby o wiele większe, niż wyznaczenie całkowicie nowej trasy, przy której staramy się ograniczyć koszty społeczne – argumentował przedstawiciel CPK na spotkaniu w Skrzyszowie.

Temat wywłaszczeń najistotniejszy dla mieszkańców

Na spotkaniu w Łaziskach poseł Gabriela Lenartowicz zwróciła uwagę na problem wywłaszczeń, o których wysokość dociekali też mieszkańcy. Poseł Lenartowicz przypomniała, że obecnie trwają prace nad zmianą ustawy o nieruchomościach, a proponowane zapisy, wedle analiz prawnych, będą mniej korzystne niż przepisy obecnie obowiązujące.

Przedstawiciele Egis i CPK odpowiedzieli, że to temat polityczny, a nie merytoryczny, nie wiedzą, jakie będą przepisy w przyszłości i tego chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć. Dlatego mogą się opierać tylko na obecnie obowiązujących przepisach. Wójt Mariusz Adamczyk odparł, że to temat, który najbardziej interesuje mieszkańców zagrożonych wywłaszczeniem. W podobnym tonie wypowiedział się poseł Krzysztof Gadowski.

Sprawdź przebieg wariantów na interaktywnej mapie

Spółka CPK udostępniła na swojej stronie internetowej interaktywną mapę, na której można dokładnie sprawdzić przebieg poszczególnych wariantów linii kolejowej nr 170 wraz z oznaczeniem działek, przez które przebiegają poszczególne warianty.

Źródło: UG Godów


Opublikowano

w

,

przez