Konferencja prasowa dla lokalnych mediów w sprawie niebezpiecznej nowelizacji ustawy o lasach. Konferencja odbyła  się  w miejscowości Rudy gdzie znajduje się kompleks leśny, którgo większość powierzchni jest chroniona jako Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Te lasy są lasami szczególnie doświadczonymi; największym w Europie pożarem a niedawno huraganem.   Konfrencję przeprowadziliśmy przed budynkiem Nadleśnictwa.  Obok mnie uczestniczył w niej  Radny Powiatu Raciborskiego  – Artur Wierzbicki.

Tu razem z Radnym  Arturem Wierzbickim powiedzieliśmy:
Stop prywatyzacji lasów
Dlatego my parlamentarzyści i samorządowcy KO organizujemy w tych dniach w całej Polsce briefingi prasowe broniące polskich lasów. Jednocześnie zapowiadamy pakiet regulacji, które przywrócą lasy ich prawowitym właścicielom – obywatelom Polski Lasy nie są własnością ani rządu, ani podległych mu Lasów Państwowych!
To dobro narodowe wielu pokoleń, także przyszłych.
– O przeznaczeniu i pielęgnowaniu tego narodowego dobra muszą współdecydować obywatele, samorządy a nie polityczni funkcjonariusze.
Plany Urządzenia Lasu nie mogą być Planami Urządzania się w Lasach kolejnych Pisiewiczów
Wprawdzie ostatnia szkodliwa nowelizacja ustawy o lasach została na nasz wniosek odrzucona ale PiS z projektu, który umożliwiał zamianę działek #LasyPanstwowe na dowolne grunty nieleśne i ich zabudowę całkowicie nie zrezygnował i zapowiada jego kolejne wcielenie.
Razem z prawdziwymi leśnikami i organizacjami społecznymi trzymamy rękę na pulsie by nie dopuścić do kolejnej próby zawłaszczenia lasów przez partyjnych kacyków i wyprowadzania majątku narodowego!”
Poniżej zapis video z konferencji.