Jak sprawiedliwie podzielić ziemię ? Rolnicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

17 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się dyskusja nad projektem programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych w gminach leżących w Powiatu Raciborskiego, przedstawionym do konsultacji przez częstochowski oddział terenowy Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.

Program przewiduje podział i przygotowanie do dzierżawy w drodze przetargów nieruchomości w odpowiedniej ilości oraz wielkości kompleksów gruntów rolnych gwarantujących należyte wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych, mając na uwadze zapotrzebowanie na grunty rolne ze strony rolników indywidualnych. Dotyczy to gruntów Gospodarstw Rolnych Rudnik oraz Tworków-Wojnowice pochodzą ze zlikwidowanego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Raciborzu.

Termin obowiązywania tych umów z dotychczasowym dzierżawcą tych gospodarstw, Spółką AGROMAX upływa w dniu 14 czerwca 2023 roku i nie ma prawnych możliwości przedłużenia terminu ich obowiązywania.
Na terenie powiatu raciborskiego zgłaszane jest przez rolników indywidualnych bardzo duże zapotrzebowanie na dzierżawę gruntów rolnych. Rolnicy w większości nie są zainteresowani dzierżawą zabudowanych nieruchomości rolnych i preferują wydzierżawianie niezabudowanych gruntów rolnych pod uprawę. Tymczasem grunty te to głównie zwarte kompleksy działek o dużych, czy nawet bardzo dużych powierzchniach, do stu hektarów, skupionych wokół baz tych gospodarstw.

Jako że, zarówno zapisy ustawowe nie są wystarczająco precyzyjne a i dotychczasowe decyzje Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa nie zawsze przejrzyste, budzą wiele obaw wśród rolników.Temat dzierżawy gruntów zgodnie z ustawą z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw był też przedmiotem burzliwej debaty na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa.

Informacje i uwagi z posiedzenia tej komisji przekazałam w formie pytań na spotkaniu. Deklarując dalszą współpracę wyraziłam troskę by rozstrzygnięcia KOWR były racjonalne i sprawiedliwe; zgodne z interesem rolników ale też sprzyjające rozwojowi śląskiego rolnictwa.

Takie bowiem oczekiwania artykułowane są przez rolników i samorządowców, z którymi wcześniej wielokrotnie się spotykałam w trybie roboczym.
Zdjęcia ze spotkania: https://www.zamekpiastowski.pl

Uzupełnieniem powyższego artykułu niech będą informacje o moich wcześniejszych spotkaniach z rolnikami :Także poniższy dokument uzupełnia wiedzę w tej sprawie.

Więcej tutaj:


Opublikowano

w

,

przez