Jak Ministerstwo Środowiska zamierza wydawać olbrzymie pieniądze z handlu emisjami, które wpłyną do budżetu na rok 2023

Na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, gdzie rozpatrywano i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie dotyczących prerogatyw tej Komisji, a więc także planowanych wpływów z handlu emisjami CO2 i rozdysponowywania tych środków – zapytałam ministerstwo w jakim zakresie i na jakie działania pieniądze te zostaną przeznaczone na transformację energetyczną zgodnie z założeniami
tego kluczowego elementu polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Polska jest ciągle jednym z największych beneficjentów EU ETS.

Oto moje pytania:


Opublikowano

w

,

przez