Interpelacje poselskie (nr 19212 i 19221) do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawach zarządzania gospodarką odpadami

Zwróciłam się do ministerstwa z pytaniami dotyczącymi bardzo poważnego zakresu spraw związanych z ochroną środowiska, a szczególnie z zarządzaniem gospodarką odpadami. Interpelacja 19221 – to pytania  w sprawie identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych (tzw. bomb ekologicznych) oraz  analiz stanu obecnego, rozwiązań prawnych, pozwalających na ich rekultywację i finansowanie z budżetu centralnego. Interpelacja 19212 dotyczyła zmian w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022 związanych z wątpliwościami  jakie budzi wielkość środków  przeznaczonych na inwestycje w tej  sferze oraz  tryb i przebieg konsultacji i dostęp do źródeł, na których podstawie sformułowano projekt nowelizacji KPGO.

Poniżej dostęp do pełnej treści interpelacji i odpowiedzi Ministra po kliknięciu print screen lub link.

Interpelacja 19221 Interpelacja w sprawie identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych

Interpelacja 19221 Interpelacja w sprawie identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych-11

Odpowiedź na interpelację 19221w sprawie identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk niebezpiecznych-1

odpowiedź na interpelację 19221w sprawie identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk niebezpiecznych-1-1-1

 

szczecin-spalarnia_691dd83692

Interpelacja 19212  w sprawie zmian w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

interpelacja Krajowy plan Gospodarki odpadami-19212-1

Odpowiedź Ministerstwa na interpelację 19212 dotyczącą nowelizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami-19212

odpowiedź Krajowy plan Gospodarki odpadami-19212-1-1