Do Minister Klimatu i Środowiska zwróciliśmy się się o odpowiedzi i informacje w sprawie zakresu i skuteczności wdrożenia dwóch projektów, finansowanych ze środków unijnych na łączną kwotę 132 mln zł:
I. „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i
ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej”

II. “Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania,
przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego
Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet” ?

Nasze pytania dotyczyły decyzji – na co i w jaki sposób wydano te pieniądze?

Poniżej tekst interpelacji i odpowiedź ministerstwa: