Interpelacja nr 40405 w sprawie nierównego traktowania użytkowników w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych

Pytanie skierowane do Ministry Klimatu i Środowiska dotyczyły ewentualnych planów nowelizacji przepisów tej ustawy w taki sposób by wykreślić przepis dotyczący kryterium dochodowego przy przyznawaniu dodatku gazowego. Dlaczego osoby ogrzewającegazem swoje gospodarstwa domowe zostały zdyskryminowane przez rząd?

Jeśli ministerstwo pracuje nad takim rozwiązaniem to
kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Oto interpelacja i odpowiedź ministerstwa.Opublikowano

w

,

przez