Interpelacja nr 33983 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego polskich rodzin.

Na ręce Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy złożyłam interpelację oznaczoną nr 33983 w treści której zadałam pytanie :
Jakie rząd podejmuje działania wspierające polskie rodziny i gospodarstwa domowe w zapewnieniu im bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji zagrożeń wynikających z wojny Rosji z Ukrainą i konieczności przyspieszenia procesu dekarbonizacji i zielonej
transformacji energetycznej ?

Jeśli są podejmowane kroki w tym kierunku to proszę konkretnie podać jakie?

Interpelacja w całości do pobrania i przeczytania poniżej, zaś pod interpelacją do pobrania odpowiedź ministerstwa + skan 1 strony odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ


Opublikowano

w

,

przez