Zwróciłam się do Ministra Klimatu i środowiska z interpelacją dotyczącą możliwości zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych, które mają źródło ciepła niewytwarzające popiołu, ani żużla.

Niewątpliwie byłby to dobrze odebrany ukłon w stronę osób, które zdecydowały o wymianie źródła ogrzewania na ekologiczne i stosują ogrzewanie mieszkań gazem, pompami ciepła czy korzystają z ciepła systemowego

Poniżej do pobrania i zapoznania się treść interpelacji i skan odpowiedzi ministerstwa

standard