Zadałam pytanie ministerstwu klimatu i środowiska o powód i podstawę prawną, na podstawie której nie przekazuje się zainteresowanym samorządom dokumentów koncesyjnych prowadzonych w oparciu o ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Oto skan interpelacji nr 32300nwtej sprawie.

Załącznik (Uchwała 213) do pobrania poniżej

Odpowiedź ministerstwa