Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w Raciborzu

Z okazji inauguracji spotkałam się dziś z mediami, a wraz ze mną – szefowa lokalnych struktur ZNP Teresa Ćwik i jej zastępczyni Anna Nowak-Malcherek oraz radny powiatowy PO Piotr Olender.

Przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego mówiły o brakach kadrowych, szczególnie u nauczycieli zawodów, o zbytnim obciążeniem godzinami, degradacji finansowej zawodu i ciągłym spadkiem realnych wynagrodzeń. Osobno niezałatwioną sprawą jest nauczanie języka niemieckiego jako języka ojczystego ojczystego.

W tej ostatniej sprawie również zabrałam głos. Wezwałam działaczy i posłów PiS z naszego regionu do załatwienia sprawy języka niemieckiego. Przypomniałam o ich obietnicach w tej kwestii.

Hasła dla współczesnej szkoły na dziś to: stop dezinformacji, stop dezedukacji, stop ideologizacji!

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania zapisu konferencji.

Koalicja Obywatelska zdiagnozowała obecne problemy polskiej szkoły i przedstawiła plan naprawczy.

W chwilę po zakończeniu konferencji, która odbyła się przed „Mechanikiem” w Raciborzu, udałam się na obchody Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2022/2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

Uroczystość rozpoczęło wręczenie szkole przez przewodniczącą rady rodziców sztandaru. O szkole, jej sukcesach i problemach mówił dyrektor Jacek Kąsek, a naukę w murach przy ul. Wileńskiej wspominał Starosta Grzegorz Swoboda.

Zabrałam także głos snując rozważania o szkole barwnej, wielokulturowej, szkole wielkich ideach a nie ideologii. Oto zapis mojego wystąpienia.

Wystąpienie przyjęte gorącymi brawami miała szefowa raciborskich struktur ZNP Teresa Ćwik, która wskazała na upadek prestiżu zawodu, niskie pensje, braki kadrowe i odejścia nauczycieli z zawodu.

Szkoły podległe Starowstwu Powiatowemu to (ZSO Nr 1, II LO, ZSE, CKZiU Nr 1, CKZiU Nr 2 „Mechanik”, ZSS i MOW) w których kształcić się będzie ponad 4434 uczniów w 191 oddziałach. W 43 oddziałach klas pierwszych naukę rozpocznie 1416 absolwentów szkół podstawowych.

Podczas powiatowej inauguracji roku szkolnego ślubowanie złożyli także nauczyciele, którzy w sierpniu zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.


Opublikowano

w

,

przez