Na konferencji podsumowującej kontrole poselskie i senatorskie w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za nadzór nad stanem wód w Odrze w związku z katastrofą ekologiczną , która trwa od połowy sierpnia zwróciłam uwagę na fakt rządowej zapowiedzi przeznaczenia 250 mln zł ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na „synchronizację i pełną cyfryzację systemu monitorowania jakości wód powierzchniowych na terenie całej Polski”.

Tymczasem w latach 2015 – 2020 instytucje te miały zrealizować za 132 mln zł dofinansowania z UE – dwa projekty, dzięki którym monitoring stanu środowiska (także wód w rzekach) powinien był już dawno funkcjonować w stopniu umożliwiającym uniknięcie takiej katastrofy.

Dlatego wraz Przwodniczącym Klubu Poselskiego KO – Borysem Budką i Przewodniczącym Śląskiej Platformy Obywatelskiej – Wojciechem Saługą zwróciłam się w Interpelacji skierowanej do Minister Klimatu i Środowiska
o odpowiedzi i informacje w sprawie zakresu i skuteczności wdrożenia wspomnianych dwóch projektów:
I „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i
ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej”
II “Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet” ?

Oto pełny tekst interpelacji. (także do pobrania):