W Muzeum w Raciborzu zorganizowałam spotkanie Pań z z naszego Regionu, jako kontynuację debaty kobiet aktywnych w Rzuchowie. Dziś, tj. 29 maja 2019 r proklamowałyśmy powstanie Forum Kobiet Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Obecna była wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska. Inicjatywa zyskała patronat zarówno starosty raciborskiego Grzegorza Swobody jak i wodzisławskiego Leszka Bizonia. W obu powiatach w sprawy kobiet mocno zaangażowane są członkinie zarządów powiatów – Ewa Lewandowska z Raciborza i Krystyna Kuczera z Wodzisławia, obydwie związane z PO.

Obecność wicemarszałek, pań pełniących funkcje w Zarządach powiatów czy przedstawicielek róznych organizacji społecznych ma być dowodem, że kobiety są w stanie przebijać szklane sufity. Wspomniała o tym wicemarszałek Sejmu, akcentując, że aktywność kobiet musi być skierowana nie tylko na sprawy publiczne, ale też i dom oraz rodzinę. –

„Razem z panią marszałek pokazujemy, że myśmy już te szklane sufity przebiły. Funkcjonujemy na pewnych stanowiskach publicznych. Stowarzyszenie traktujemy nie tylko jako stworzenie narzędzia do organizowania wspólnego głosu kobiet, ale także wzmocnienia kobiet na niwie gospodarczej” – powiedziałam otwierając spotkanie.

Pod zdjęciami znajdziecie państwo tekst proklamacji, którą podpisały  Panie obecne na spotkaniu inauguracyjnym oraz wzór deklaracji  do pobrania i wypełnienia dla Tych osób, które pragną się przyłączyć lub wspierać nasze Forum.

   

       

Zaczęło się od spotkania aktywnych kobiet z Wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą – Błońską na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Później była debata w Rzuchowie, gdzie zecydowałyśmy o konieczności powołania kobiecej reprezentacji, która będzie wyrazicielem naszego spojrzenia na życie publiczne. I to niezależnie od światopoglądu i politycznych sympatii. W tym spotkaniu uczestniczyła bezpośrednio Wicemarszałek Barbara Dolniak,  a Wicemarszałek M.Kidawa – Błońska zadeklarowała obecność przy powołaniu Forum. Tak też się stało.  Tym razem w Muzeum w Raciborzu pod czujnym okiem znakomitej Raciborzanki – Ofki Piastówny, która już wieki temu udowodniła, że żadna sukienka , nawet zakonna, nie jest w mocy ograniczyć silnej kobiety!

Jednak nie wszystkie z nas to heroiny! Wprawdzie mniej licznie sprawujemy funkcje w życiu publicznym, ale nie oznacza to , że w nim nie uczestniczymy. Tyle, że nasz głos jest jakby mniej słyszany. Postanowiłyśmy to zmienić, bo chcemy prawdziwego partnerstwa w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu władzy. Chcemy głośno wyrażać opinie wynikające ze spojrzenia kobiecym okiem na otaczająca nas rzeczywistość! Nie dlatego, że są sfery życia tradycyjnie przypisane kobietom ale dlatego, że patrzymy z innej perspektywy i innej wrażliwości!

To cenne i ważne jest, by ten potencjał wykorzystać!

Nie jesteśmy też bezczynne; często udzielamy się i działamy. Czy to indywidualnie, czy w różnych organizacjach. Ale, by być rzeczywistym partnerem dla władz publicznych; lokalnych i regionalnych, potrzeba nam koordynacji tych aktywności i znajdowania wspólnego głosu w ważnych dla kobiet sprawach; dotyczących zdrowia, pracy, edukacji, kultury – sprawach decydujących o jakości naszego życia!

  

Kliknij w obrazek poniżej aby otworzyć plik pdf

Proklamacja Forum Kobiet

Proklamacja do pobrania tutaj: Proklamacja Forum Kobiet do wysyłki

Poniżej do pobrania  Deklaracja udziału w Forum Kobiet Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego : Deklaracja udziału w Forum Kobiet Subregionu Zachodniego 2 

Zachęcamy do współpracy. Kontakt – Biuro poselskie  – do momentu póki  nie nastąpi ukonstytuowanie się struktur formalnych i władz Forum.

Deklaracja udziału w Forum Kobiet Subregionu Zachodniego 2

I jeszcze parę zdjęć ze spotkania w Muzeum: