Po dwuletniej covidowej przerwie odbyła się XVI edycja Olimpiady Języka Niemieckiego i XIX Konkursu Piosenki Niemieckiej dla uczniów szkół naszego regionu zorganizowana tradycyjnie przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. Tę edycję objęłam po raz kolejny swoim poselskim patronatem przyznając uczestnikom i laureatom drobne upominki. Gala wręczenia nagród , wyróżnień, dyplomów młodym ludziom i podziękowań dla ich opiekunów i nauczycieli – miała miejsce 14 czerwca br na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Miałam przyjemność i zaszczyt gratulować uczestnikom i zwycięzcom wręczając zasłużone upominki i nagrody. Z ramienia organizatorów wspierali mnie : Wiceprzewodniczący TSKN – Eugeniusz Nagel i Kornelia Pawliczek-Błońska powszechnie znana propagatorka muzyki chóralnej i edukacji muzycznej.

Zabrałam też głos dziękując i gratulując młodym ludziom , którzy z takim zapałem kultywują tradycje ojczystego języka nie tylko jako mowy domu rodzinnego ale także krzewią język literacki swojej macierzy – tak istotny dla kultury europejskiej.

W drugiej części wystąpienia poinformowałam też zgromadzonych o moich i moich kolegów posłów, którzy doceniają wagę nauczania języka ojczystego mniejszości w szkołach polskich – wysiłkach wspierających możliwość przywrócenia finansowania oraz dawnej liczby godzin nauczania języka ojczystego mniejszości niemieckiej. Pisałam o tym wielokrotnie na tych łamach.

Udzieliłam też wywiadu Radiu Mittendrin poruszając temat wagi nauczania języka ojczystego dla mniejszości narodowych w Polsce

Poniżej kilka migawek z gali