Ekologia wg myśliwych i drwali czyli c.d. serialu fundowanego nam przez obecne MŚ: Tym razem leśne gospodarstwa węglowe jako nasz sposób na redukcje emisji zareklamował Minister Szyszko Grupie Wyszehradzkiej ” Redukcje emisji w jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą pochłaniania przez lasy taniej i bardziej efektywnie” – minister Jan Szyszko:podczas rozmów w Trzciance i Tucznie ministerstw środowiska Polski, Czech, Słowacji i Węgier a także Bułgarii, Rumunii i Ukrainy nt. polityki klimatycznej. Podczas rozmów w Trzciance i Tucznie o polityce klimatycznej, minister Jan Szyszko podkreślił rolę, jaką Porozumienie paryskie powinno odgrywać w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a zwłaszcza zapewnienia jej efektywności kosztowej i środowiskowej. Zwrócił uwagę, że pochłanianie CO2 przez lasy, które zostało zapisane w Porozumieniu paryskim, powinno – poprzez odpowiednie rozwiązania legislacyjne – znaleźć odbicie w unijnej polityce klimatycznej. Strona polska planuje bowiem ustanowienie systemu dodatkowych działań w leśnictwie (utworzenie leśnych gospodarstw węglowych). System ten bazowałby na działaniach związanych z prowadzoną zrównoważoną gospodarką leśną. W ramach leśnych gospodarstw węglowych zostałyby utworzone dodatkowe wieloletnie programy przebudowy składu gatunkowego drzewostanów oraz programy kształtowania ich struktury wielopiętrowej.


watch-tower-802102_960_720bis

Fot. Ministerstwo Środowiska,

galery_very_big

Więcej: http://energetyka.wnp.pl/panstwa-grupy-wyszechradzkiej-o-redukcji-emisji-co2-i-bioroznorodnosci,282570_1_0_0.html

https://www.facebook.com/poselgabrielalenartowicz/photos/a.1476713842611967.1073741829.1476041582679193/1801206016829413/?type=3&hc_ref=SEARCH