Z facebooka: EKOLAURY 2016 rozdane po raz XV

Po raz kolejny z wielką przyjemnością skorzystałam z zaproszenia organizatorów do wzięcia udziału w uroczystej Gali z okazji Jubileuszowej XV edycji Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii”.

14889940_1722770777962415_7376777525793553331_o

Wręczono statuetki i wyróżnienia. Gratuluję wyróżnionym Ekolaurami, gratuluję organizatorom konkursu. To dzięki Państwu świadomość konieczności troski o nasze środowisko i to, że ta troska przekłada się na jakość życia społeczeństwa staje się stałym elementem naszej codzienności!.

14633470_1722770594629100_5316159795847005582_o

Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
W 2016 roku odbyła się 15 Jubileuszowa edycja Konkursu. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Minister Energii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 15-edycji przyznała 13 ekolaurów oraz 10 wyróżnień.
LAUREACI 15-EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2016
Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
WYRÓŻNIENIE dla:
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
  87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40
  Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kompleksowej oczyszczalni wysoko i nisko obciążonych ścieków cukrowniczych
EKOLAUR PIE dla:
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  19-300 Ełk, ul. Suwalska 64
  Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk
Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI
WYRÓŻNIENIA dla:
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
  14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 10
  Nazwa przedsięwzięcia: Budowa systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko – etap II
 • Gmina Jarocin
  63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10
  Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin
 • Celowy Związek Gmin R-XXI
  72-200 Nowogard, Plac Wolności 5
  Nazwa przedsięwzięcia: Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard – doposażenie linii nr 1 i 2 z linią doczyszczania odseparowanych metali i rozrywarką do worków na linii 1
EKOLAUR dla:
 • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  62-510 Konin, ul. Sulańska 13
  Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego
Kategoria: OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
WYRÓŻNIENIE dla:
 • AQUA S.A.
  43-300 Bielsko-Biała, ul.1 Maja 23
  Nazwa przedsięwzięcia: Centrum rekreacji AQUA – ekologiczne i nowatorskie rozwiązanie
EKOLAUR dla:
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
  20-016 Lublin, ul. Narutowicza 56 a
  Nazwa przedsięwzięcia: Budowa innowacyjnej elektrowni słonecznej – laboratorium techniki fotowoltaicznej
Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE
WYRÓŻNIENIA dla:
 • Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
  40-205 Katowice, ul. Ks. Franciszka Ścigały 14
  Nazwa przedsięwzięcia: E-Groszek na Rynku Kwalifikowanych Paliw Węglowych
 • Termo Systems Sp. z o.o.
  40-027 Katowice, ul. Francuska 13/7
  Nazwa przedsięwzięcia: System Termo-Fasady
EKOLAURY dla:
 • DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
  00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253
  Nazwa przedsięwzięcia: Niskoemisyjny automatyczny kocioł na pellet Bio Slim
 • GALMET Sp. z o.o. Sp. K.
  48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
  Nazwa przedsiębiorstwa: Pompa ciepła w systemie ziemia – woda Maxima do C.O i C.W.U

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA PRZYRODY

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Fundacja TARA – Schronisko dla koni
  56-160 Wińsko, Piskorzyna 18
  Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja przez Fundację TARA programów ochrony koni i innych zwierząt w schronisku własnym, w latach 1995-2016 oraz prezentacja projektu nowelizacji prawa o ochronie zwierząt, który został przekazany do Sejmu RP
EKOLAURY dla:
Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
WYRÓŻNIENIA dla:
 • Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  41-800 Zabrze, ul. Ślęczka 1/a
  Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja zewnętrznych przegród budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z demontażem, unieszkodliwieniem płyt azbestowo-cementowych
 • Miasto Bytom
  41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
  Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu w formule partnerstwa publiczno-prywatwnego
EKOLAUR dla:
 • Suez Advanced Solutions Polska Sp. z o.o.
  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 5
  Nazwa przedsięwzięcia: ICE-PIGGING: Eko-innowacyjna technologia czyszczenia sieci wodociągowych oraz przemysłowych linii technologicznych za pomocą lodu
Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
EKOLAURY dla:
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  82-300 Elbląg, ul. Mazurska 42
  Nazwa przedsięwzięcia: Stworzenie systemu gospodarki odpadami w Regionie Północnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o budowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Elblągu oraz prowadzone działania edukacyjne
 • McDonald’s Polska Sp. z o.o.
  02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
  Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesny system zarządzania ochroną środowiska
 • SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
  02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 Eurocentrum Gamma
  Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska firmy SUEZ Consulting – SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
 • Baterpol S.A.
  40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108
  Nazwa przedsięwzięcia: Stałe ograniczenie wpływu na środowisko
 • PHU JANTAR Ryszard Łach
  44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50
  Nazwa przedsięwzięcia: Proekologiczne działania PHU Jantar Ryszard Łach – zielone budownictwo i termomodernizacje
GRATULUJEMY!
Pozostałe informacje o uroczystości i wydarzeniach jej towarzyszących na stronie: http://www.pie.pl/aktualnosci/final-15-jubileuszowej-gali-konkursu-ekolaury-pie-2016-juz-za-nami.html 
14705661_701875019963709_2288146205060294775_n
14606280_701874989963712_5155167822059250517_n

Opublikowano

w

,

przez