Energetyka Obywatelska – I Ogólnopolski Kongres -Raport „Modelowe rozwiązania”

Jako uczestniczka jednej z sesji panelowych I Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej, który odbył się w Warszawie 28-29 września 2016, poświęconej instrumentom wspierania rozwoju energetyki obywatelskiej i jej finansowaniu przez fundusze unijne i krajowe polecam wszystkim zainteresowanym w poszukiwaniu argumentów „za” raport „Energetyka obywatelska: modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii”. Publikacja została opracowana przez prawników ClientEarth: Josha Robertsa, Frances Bodmana i Roberta Rybickiego, w ścisłej współpracy z partnerskimi organizacjami pozarządowymi z projektu Community Power.

i-kongres-foto

Raport stanowi część szerszego projektu Community Power, który ma na celu rozwój unijnych i krajowych ram prawnych i finansowych, a w efekcie zwiększenie zaangażowania, również we własność, w projektach odnawialnych źródeł energii w Europie. Wsparcie publiczne jest niezbędne do osiągnięcia celów na rok 2020 dla odnawialnych źródeł energii w UE oraz w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak i do realizacji przyszłych celów w zakresie klimatu i energii. Projekty energetyki obywatelskiej w Europie funkcjonują w bardzo różnych kontekstach prawnych. W wielu krajach UE obowiązujące prawodawstwo nie zapewnia wystarczającego wsparcia, a w niektórych przypadkach skutecznie hamuje rozwój (współ)własności mieszkańców. Jednocześnie niektóre kraje mają specyficzne regulacje umożliwiające mieszkańcom (współ)własność i zaangażowanie w projekty dotyczące energii odnawialnej. Raport ten ma na celu zidentyfikowanie przykładów  dobrych praktyk w zakresie przepisów prawa, regulacji i polityki dotyczących społecznych projektów energii odnawialnej oraz opracowanie rekomendacji dla polityki i zmian legislacyjnych. Autorzy mają nadzieję, że raport ten będzie wykorzystywany przez grupy społeczne i decydentów, aby poprawić warunki prawne dla rozwoju energetyki obywatelskiej na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Więcej:

2015-06-01-energetyka-obywatelska-ce-pl

2015-06-01-energetyka-obywatelska-4str

2015-06-01-energetyka-obywatelska-8str2015-06-01-energetyka-obywatelska-12str2015-06-01-energetyka-obywatelska-16str2015-06-01-energetyka-obywatelska-20-str2015-06-01-energetyka-obywatelska-24-str2015-06-01-energetyka-obywatelska282015-06-01-energetyka-obywatelska322015-06-01-energetyka-obywatelska-362015-06-01-energetyka-obywatelska-402015-06-01-energetyka-obywatelska-442015-06-01-energetyka-obywatelska-482015-06-01-energetyka-obywatelska-522015-06-01-energetyka-obywatelska-562015-06-01-energetyka-obywatelska-602015-06-01-energetyka-obywatelska-64


Opublikowano

w

przez

Tagi: