Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – to następny podmiot, tym razem z sektora finansów publicznych, który stawia się poza prawem! A chodzi o 3,5 mld publicznych pieniędzy! Może nawet ze środków europejskich! To niedopuszczalne, nie możemy tego tak zostawiać!

Za Polską Agencją Prasową: https://wroclaw.tvp.pl/64960524/elektrownia-szczytowopompowa-w-mlotach-ma-zostac-dokonczona-do-2030-roku

Elektrownia szczytowo-pompowa w Młotach ma zostać dokończona do 2030 roku

PGE i NFOŚiGW podpisały umowę o współpracy przy budowie Elektrowni Szczytowo–Pompowej „Młoty” – poinformowała w środę spółka. Według planów zlokalizowana na Dolnym Śląsku Elektrownia Szczytowo-Pompowa „Młoty” o mocy 750 MW ma powstać do 2030 r.

Co dalej z budową elektrowni szczytowo-pompowej w Górach Bystrzyckich?

Jak zwrócił uwagę prezes PGE Wojciech Dąbrowski, elektrownie szczytowo-pompowe to jedyna jak dotąd technologia wielkoskalowych magazynów energii. „Tylko przez ostatnie cztery lata moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła z 8,7 GW w 2018 do 20,3 GW w 2022 r. Dlatego też realizacja projektu ESP «Młoty» nie tylko wesprze krajową transformację energetyczną, ale także ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski” – powiedział Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przemysław Ligenza zwrócił uwagę, że mocy z odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie przybywa bardzo szybko, „niestety możliwości jej magazynowania już nie”.

„Elektrownie nadal stanowią jeden z najlepszych wielkoskalowych magazynów energii, potrzebujemy ich nie tylko by rozwijać OZE, ale również ze względu na wsparcie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kryzysowych sytuacjach. Potencjał magazynów energii pozwala akumulować energię ze źródeł odnawialnych i w bardzo krótkim uruchomić duży zasób energetyczny, który zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną” – dodał prezes Ligenza.

Jak podkreślił, realizacja projektu „Młoty” pozwoli na zastosowanie nowoczesnych, a jednocześnie nieskomplikowanych technologii oraz długoletnią, w pełni „zieloną” produkcję energii.

Według informacji PGE, ESP „Młoty” o planowanej łącznej mocy ponad 750 MW to najbardziej zaawansowany projekt budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Polsce. Bazuje na rozpoczętych w latach 70. pracach górniczych, zawieszonych na początku lat 80. ubiegłego wieku. Dokończenie tej inwestycji było rozważane przez władze samorządowe w drugiej dekadzie XXI w., w wyniku czego inwestycja została ujęta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, a także w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. Losy inwestycji śledziliśmy z kamerą przez ostatnie lata.

W ramach inwestycji mają powstać dwa zbiorniki wodne, które dodatkowo pełniłyby funkcje przeciwpowodziową na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, elektrownia zostanie podłączona do krajowego systemu linią 400 kV.

Jak podkreśliło PGE, w br. uruchomione zostało studium wykonalności dla wznowienia budowy, jego celem jest uzyskanie informacji o pracach, jakie należy wykonać w celu kontynuacji inwestycji, szczegółowej koncepcji technicznej elektrowni, a także o całkowitych nakładów inwestycyjnych.

PGE zaznacza, że wyniki studium oraz dalsze decyzje w projekcie spodziewane są w czerwcu 2023 r. Otrzymane wyniki będą kluczową informacją do podjęcia kolejnych kroków. Zgodnie z harmonogramem ukończenie inwestycji planuje się w 2030 r. – podkreśla spóła.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.

O tę sprawę zapytałam na na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na której rozpatrywano i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022.

Pytanie które zadałam na Komisji było przeze mnie kierowane do Zarządu NFOŚIGW drogą oficjalną (zarówno pisemnie w ramach obowiązku udostępniania informacji publicznej przez jednostki rządowe jak i podczas kontroli poselskiej w Funduszu). Odpowiedzi były zawsze odmowne.

Poniżej historia pytań i odpowiedzi skanach dokumentów: