Jak edukować społeczeństwo w zakresie wyzwań ekologicznych i klimatycznych

26 października uczestniczyłam w posiedzeniu senackiej Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu z udziałem naszego Parlamentarnego Zespołu do spraw Naprawy Rzeczypospolitej . Przedmiotem deabaty były kwestie oceny dotychczasowych programów nauczania pod kątem zawartych w nich elementów  edukacji ekologicznej oraz postulaty wprowadzenia zmian w oparciu o trendy i wymagania współczesnej wiedzy na ten temat. Porządek obrad obejmował:

  1. Prezentacje raportu UN Global Compact Network Poland „Edukacja klimatyczna  w Polsce”.
  2. Prezentacje projektu badawczo-dydaktycznego realizowanego z grantu Funduszu Wyszehradzkiego „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” – prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr hab. prof. UŚ Małgorzata Wójcik-Dudek, dr Magdalena Ochwat oraz dr Anna Guzy.
  3. Informację Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska na temat edukacji klimatycznej w Polsce.

Zabrałam głos w dyskusji. Poniżej moje uwagi w zapisie video.

Całość ciekawego posiedzenia Komisji tutaj:

https://av8.senat.pl/10KNK39PZNR1

 


Opublikowano

w

,

przez