Dziękujemy Panie Rzeczniku!

Dziś po raz ostatni wysłuchaliśmy  informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020. Profesor  Adam Bodnar  orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego będzie musiał zakończyć pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich. Większość posłów opozycji podziękowała w serdecznych słowach za kilkuletnią działalność Rzecznika na wielu polach. Dokument z jego poczynań liczy kilkaset stron a liczba interwencji w samym 2020 roku wyniosła ok. 70 000. Do tych podziękowań dołączyłam i ja zwracając uwagę , że po raz pierwszy w historii rzecznik upomniał się o prawa  obywateli do życia w czystej i zielonej

IMG-20210521-WA0007 GL i AB

 
Dziękując Profesorowi mówiłam tym jak szczególna dla ekologii była jego kadencja.
Po raz pierwszy w historii bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona środowiska opisana w art 74 Konstytucji* podniesiona została do tak wysokiej rangi, jako prawo obywatelskie i prawo człowieka.
Ale też po raz pierwszy w historii Polski mamy władzę, która z dewastacji środowiska uczyniła filozofię rządzenia.
To także władza, która odmawia obywatelom konstytucyjnego prawa działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
Jej symbolem stała się zbrodnia na Puszczy Białowieskiej, której przed polskim rządem musiała bronić „ulica i zagranica” czyli instytucje zagraniczne (TSUE i UNESCO ) oraz organizacje obywatelskie wspierane przez RPO.
W związku z tym, że środowisko może już nie mieć obrońcy na tym szczeblu dziękowałam odchodzącemu Rzecznikowi za uświadomienie nam, że teraz wszyscy musimy być rzecznikami ojczystej przyrody.
*Art. 74. Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych
Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Poniżej video z mojego wystąpienia


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: