Dyskusja nad budżetem 2020 – pytania do rządu

Gdzie w budżecie są pieniądze na statystyczny transfer energii z OZE -8-15 mld zł, dzięki któremu moglibyśmy osiągnąć założony 15 % udział tychże w polskim mixcie energetycznym? Bo rząd przyznaje, że tego wskaźnika w 2020 r. nie osiągnie. Energia z OZE jest obecnie tańsza niż ta pochodząca ze źródeł konwencjonalnych. Niszcząc polską produkcję energii ze źródeł odnawialnych rząd PiS doprowadził do sytuacji, że musimy ją transferować zza granicy, a produkowana w naszych elektrowniach jest coraz droższa!


Opublikowano

w

przez